โครงการ CSR

โครงการกรุงไทย X เยือนเย็น X ชีวามิตร
โครงการกรุงไทย X เยือนเย็น X ชีวามิตร
ธนาคารกรุงไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงจัดโครงการ ...
เดินหน้าสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน ขับเคลื่อนโครงการ Waste Management  ตอบโจทย์ Zero Waste
เดินหน้าสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน ขับเคลื่อนโครงการ Waste Management ตอบโจทย์ Zero Waste
ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นก้าวสู่ธนาคารเพื่อความยั่งยืน เปิดตัวโครงการ Waste Management บริหารจัดการข ...
กรุงไทย X เยือนเย็น  เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย
กรุงไทย X เยือนเย็น เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย
"กรุงไทย X เยือนเย็น เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย" ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนส่งมอบความห ...
กรุงไทย จับมือ UNDP Thailand จัดค่ายเยาวชน สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์บ้านเกาะเต่า
กรุงไทย จับมือ UNDP Thailand จัดค่ายเยาวชน สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์บ้านเกาะเต่า
จับมือ UNDP Thailand โดยโครงการ BIOFIN ร่วมสนับสนุนค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเชิง ...
“กรุงไทย RELIFE เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต” เปลี่ยนขยะให้เป็นดิน
“กรุงไทย RELIFE เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต” เปลี่ยนขยะให้เป็นดิน
ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ และดินสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก ...
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ พัฒนาการให้บริการทางการเงิน
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ พัฒนาการให้บริการทางการเงิน
การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นเป้าประสงค์หลักของธนาคารกรุ ...
ดูทั้งหมด