ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล
บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ (Krungthai SMS Alert)
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ
(0.18 MB) PDF
บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ (ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)
คู่มือการใช้งานระบบ Money Connect by Krungthai
คู่มือการใช้งานระบบ Money Connect by Krungthai
(1.78 MB) PDF
คู่มือการใช้งานระบบ Money Connect by Krungthai update 27.10.2023
คู่มือการใช้งานระบบ Money Connect by Krungthai update 27.10.2023
(12.90 MB) PDF
University Application
ขั้นตอนการผูกบัญชีแอป เป๋าตัง
ขั้นตอนการผูกบัญชีแอป เป๋าตัง
(1.15 MB) PNG
ขั้นตอนการใช้พอยท์แลกสิทธิพิเศษ
ขั้นตอนการใช้พอยท์แลกสิทธิพิเศษ
(1.55 MB) PNG
ขั้นตอนการสะสมพอยท์บน U App
ขั้นตอนการสะสมพอยท์บน U App
(2.25 MB) PNG
ขั้นตอนใช้ยืนยันตัวตนด้วย Virtual ID
ขั้นตอนใช้ยืนยันตัวตนด้วย Virtual ID
(0.10 MB) PNG
ขั้นตอนใช้เข้าร่วมกิจกรรม
ขั้นตอนใช้เข้าร่วมกิจกรรม
(0.10 MB) PNG
Gold Wallet
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ แบบพิเศษ (e-FCD Special Account)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ แบบพิเศษ (e-FCD Special Account)
(0.23 MB) PDF
ขั้นตอนการซื้อ - ขายทองคำ บน Gold Wallet
ขั้นตอนการซื้อ - ขายทองคำ บน Gold Wallet
(1.39 MB) PDF
ขั้นตอน การซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน สกุลเงิน USD บน Gold Wallet
ขั้นตอน การซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน สกุลเงิน USD บน Gold Wallet
(0.18 MB) PDF
ขั้นตอน วิธีการสมัคร ลงทะเบียนใช้งาน Gold Wallet
ขั้นตอน วิธีการสมัคร ลงทะเบียนใช้งาน Gold Wallet
(6.28 MB) PDF
ทำความรู้จักกับ Gold Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง
ทำความรู้จักกับ Gold Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง
(1.14 MB) PDF
ขั้นตอนการส่งคำสั่งถอนทอง
ขั้นตอนการส่งคำสั่งถอนทอง
(1.55 MB) PDF
แนะนำฟีเจอร์เด่นบน Gold Wallet
แนะนำฟีเจอร์เด่นบน Gold Wallet
(1.54 MB) PDF
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
(0.28 MB) PDF
ลงทุน ซื้อ-ขาย พันธบัตรรัฐบาลตลาดรอง
คู่มือการใช้งาน Money Connect by Krungthai
คู่มือการใช้งาน Money Connect by Krungthai
(4.98 MB) PDF
กรุงไทย พร้อมเพย์ Krungthai PromptPay
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) และบริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) และบริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
(0.14 MB) PDF
Term and Condition for PromptPay/ PayAlert Service
Term and Condition for PromptPay/ PayAlert Service
(0.13 MB) PDF
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง Internet Banking
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง Internet Banking
(1.62 MB) PDF
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง ATM
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง ATM
(1.30 MB) PDF
PayAlert (เตือนเพื่อจ่าย)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) และบริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) และบริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
(0.15 MB) PDF
Term and Condition for PromptPay/PayAlert Service
Term and Condition for PromptPay/PayAlert Service
(0.14 MB) PDF
กรุงไทย พร้อมเพย์ Krungthai PromptPay
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง Internet Banking
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง Internet Banking
(1.62 MB) PDF
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง ATM
ขั้นตอนการใช้บริการกรุงไทย (Krungthai PromptPay) ผ่านช่องทาง ATM
(1.30 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) และบริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) และบริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
(0.14 MB) PDF
Term and Condition for PromptPay/PayAlert Service
Term and Condition for PromptPay/PayAlert Service
(0.13 MB) PDF
โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่าน Western Union
ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน Western Union
ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน Western Union
(2.41 MB) JPG
ขั้นตอนการรับเงิน Western Union ผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการรับเงิน Western Union ผ่านตู้ ATM
(0.35 MB) PDF
ขั้นตอนการส่งเงิน Western Union ผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการส่งเงิน Western Union ผ่านตู้ ATM
(0.43 MB) PDF
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการการโอนเงินของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการการโอนเงินของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
(0.14 MB) PDF
8 ขั้นตอนง่ายๆ ในการ รับเงิน Western Union ผ่านตู้ ATM
8 ขั้นตอนง่ายๆ ในการ รับเงิน Western Union ผ่านตู้ ATM
(0.35 MB) PDF
8 ขั้นตอนง่ายๆ ในการ ส่งเงิน Western Union ผ่านตู้ ATM
8 ขั้นตอนง่ายๆ ในการ ส่งเงิน Western Union ผ่านตู้ ATM
(0.43 MB) PDF
ขั้นตอนการส่งเงิน Western Union ผ่าน Application Krungthai NEXT
ขั้นตอนการส่งเงิน Western Union ผ่าน Application Krungthai NEXT
(0.72 MB) PDF
ขั้นตอนการรับเงิน Western Union ผ่าน Application Krungthai NEXT
ขั้นตอนการรับเงิน Western Union ผ่าน Application Krungthai NEXT
(0.25 MB) PDF
ขั้นตอนเช็คสถานะรับ-ส่งเงิน Western Union
ขั้นตอนเช็คสถานะรับ-ส่งเงิน Western Union
(0.28 MB) PDF
โอนเงินระหว่างประเทศ
ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
(0.48 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
(0.18 MB) PDF
ขั้นตอนทำรายการเงินโอนต่างประเทศ ผ่าน Krungthai NEXT
ขั้นตอนทำรายการเงินโอนต่างประเทศ ผ่าน Krungthai NEXT
(0.23 MB) PDF
ขั้นตอนโอนเงินต่างประเทศผ่าน www.ktbnetbank.com
ขั้นตอนโอนเงินต่างประเทศผ่าน www.ktbnetbank.com
(0.50 MB) PDF
ขั้นตอนการลงทะเบียนโอนเงินต่างประเทศ / เพิ่มบัญชีผู้รับโอน
ขั้นตอนการลงทะเบียนโอนเงินต่างประเทศ / เพิ่มบัญชีผู้รับโอน
(0.84 MB) PDF
ขั้นตอนการ Reset Password ระบบ www.ktbnetbank.com
ขั้นตอนการ Reset Password ระบบ www.ktbnetbank.com
(0.21 MB) PDF
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ www.ktbnetbank ด้วยตนเอง
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ www.ktbnetbank ด้วยตนเอง
(0.78 MB) PDF
PayAlert (เตือนเพื่อจ่าย)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) และบริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) และบริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert)
(0.15 MB) PDF
Term and Condition for PromptPay/PayAlert Service
Term and Condition for PromptPay/PayAlert Service
(0.14 MB) PDF
โอนเงินไปประเทศพม่า (Money Transfer to Myanmar)
Money transfer to Myanmar via Web Application - Myanmar Version
Money transfer to Myanmar via Web Application - Myanmar Version
(1.03 MB) JPG
Money transfer to Myanmar via Web Application - Thai Version
Money transfer to Myanmar via Web Application - Thai Version
(0.91 MB) JPG
Money transfer to Myanmar by APG procedures - Myanmar Version
Money transfer to Myanmar by APG procedures - Myanmar Version
(0.30 MB) PDF
ขั้นตอนการใช้บริการ APG โอนเงินไปประเทศเมียนมา
ขั้นตอนการใช้บริการ APG โอนเงินไปประเทศเมียนมา
(0.25 MB) PDF
บริการการแปลภาษาในการกรอกใบสมัครลงทะเบียนโอนเงิน APG
บริการการแปลภาษาในการกรอกใบสมัครลงทะเบียนโอนเงิน APG
(1.01 MB) PDF
บริการโอนเงินต่างประเทศที่เคาน์เตอร์กรุงไทย
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
(0.05 MB) PDF
ตารางรายชื่อ 41 ประเทศปลายทาง
ตารางรายชื่อ 41 ประเทศปลายทาง
(0.21 MB) PDF
บริการโอนเงินไปประเทศกัมพูชา ASEAN PAYMENT GATEWAY (APG)
ใบสมัครใช้บริการเงินโอนสำหรับแรงงานกัมพูชา
ใบสมัครใช้บริการเงินโอนสำหรับแรงงานกัมพูชา
(0.75 MB) PDF
ขั้นตอนการใช้บริการ APG โอนเงินไปประเทศกัมพูชา - Cambodian Version
ขั้นตอนการใช้บริการ APG โอนเงินไปประเทศกัมพูชา - Cambodian Version
(0.46 MB) PDF
ขั้นตอนการใช้บริการ APG โอนเงินไปประเทศกัมพูชา - English Version
ขั้นตอนการใช้บริการ APG โอนเงินไปประเทศกัมพูชา - English Version
(0.40 MB) PDF
ขั้นตอนการใช้บริการ APG โอนเงินไปประเทศกัมพูชา - Thai Version
ขั้นตอนการใช้บริการ APG โอนเงินไปประเทศกัมพูชา - Thai Version
(0.38 MB) PDF
เอกสารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์บริการ ASEAN PAYMENT GATEWAY - Cambodian Version
เอกสารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์บริการ ASEAN PAYMENT GATEWAY - Cambodian Version
(0.62 MB) PDF
เอกสารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์บริการ ASEAN PAYMENT GATEWAY - English Version
เอกสารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์บริการ ASEAN PAYMENT GATEWAY - English Version
(0.28 MB) PDF
เอกสารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์บริการ ASEAN PAYMENT GATEWAY - Thai Version
เอกสารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์บริการ ASEAN PAYMENT GATEWAY - Thai Version
(0.29 MB) PDF
บัตรกรุงไทยโลจิสติกส์ (Krungthai Logistics Card)
ใบคำขอสมัคร
ใบคำขอสมัคร
(0.17 MB) PDF
บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
(0.09 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือผู้รับมอบอำนาจ
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือผู้รับมอบอำนาจ
(0.09 MB) DOC
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้สมัคร
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้สมัคร
(0.09 MB) XLS
แบบฟอร์มแจ้งเปิดบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
แบบฟอร์มแจ้งเปิดบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
(0.12 MB) XLS
แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บริการและขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือ
แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บริการและขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือ
(0.07 MB) XLSX
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.35 MB) PDF
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.66 MB) XLS
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.11 MB) XLS
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (กรณีสั่งซื้อครั้งแรก)
(0.09 MB) XLS
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (เติมเงิน)
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมัน (เติมเงิน)
(0.09 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงิน
(0.11 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT Station ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT Station ประเภทเติมเงิน
(0.13 MB) XLS
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT Station ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT Station ประเภทเติมเงิน
(0.24 MB) XLS
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT Station ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT Station ประเภทเติมเงิน
(0.67 MB) XLS
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT Station ประเภทเติมเงิน
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมัน PTT Station ประเภทเติมเงิน
(0.35 MB) PDF
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
(0.34 MB) PDF
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันพีที ประเภทเติมเงินไม่ได้
(0.64 MB) XLS
หนังสือมอบอำนาจ บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
หนังสือมอบอำนาจ บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
(0.03 MB) DOC
แบบฟอร์มออกใบกำกับภาษีบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
แบบฟอร์มออกใบกำกับภาษีบัตรเงินสดเติมน้ำมัน
(0.08 MB) XLS
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงินไมได้
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงินไมได้
(0.61 MB) XLS
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงินไม่ได้
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงินไม่ได้
(0.42 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
(0.51 MB) XLS
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคุณสมบัติพิเศษบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
(0.12 MB) XLSX
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
(0.72 MB) XLS
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
ใบคำขอใช้บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก ประเภทเติมเงิน
(0.43 MB) PDF
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (fact sheet)_บัตรเงินสดเติมน้ำมัน เพิ่มบางจาก (1)-แก้ไข
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (fact sheet)_บัตรเงินสดเติมน้ำมัน เพิ่มบางจาก (1)-แก้ไข
(0.36 MB) PDF
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก - เติมเงิน
แบบฟอร์มการเติมเงินบัตรเงินสดเติมน้ำมันบางจาก - เติมเงิน
(0.14 MB) XLS
บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด (Krungthai Fleet Card)
แบบฟอร์มคำขอปฎิเสธรายการเรียกเก็บ
แบบฟอร์มคำขอปฎิเสธรายการเรียกเก็บ
(0.06 MB) DOCX
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
(0.03 MB) DOC
แบบฟอร์มยกเลิกวงเงิน/ปิดบัญชีบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มยกเลิกวงเงิน/ปิดบัญชีบัตรฟลีทการ์ด
(0.05 MB) XLSX
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต (Update 18-07-2556)
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต (Update 18-07-2556)
(0.05 MB) DOC
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ
(0.09 MB) DOC
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด
(0.07 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้ประสานงาน
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้ประสานงาน
(0.05 MB) XLSX
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
(0.03 MB) DOC
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
(0.05 MB) DOC
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูล ETL Fleet Card
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูล ETL Fleet Card
(0.12 MB) XLSX
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
(0.04 MB) DOC
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ
(0.04 MB) DOC
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรฟลีทการ์ด บัตร PTT Station Fleet Card
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรฟลีทการ์ด บัตร PTT Station Fleet Card
(0.22 MB) XLS
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
(0.63 MB) XLS
[การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์] ผลิตภัณฑ์บัตร Fleet Card
[การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์] ผลิตภัณฑ์บัตร Fleet Card
(0.21 MB) PDF
ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
ใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด
(1.19 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรบางจากฟลีทการ์ด
(0.11 MB) XLSX
แบบฟอร์มชำระยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มชำระยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ด
(0.15 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่จดทะเบียนตามกฏหมาย
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่จดทะเบียนตามกฏหมาย
(0.05 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ข้อมูล ETL Fleet Card
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ข้อมูล ETL Fleet Card
(0.09 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูล บัตร PTT Station Fleet Card
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูล บัตร PTT Station Fleet Card
(0.11 MB) XLSX
สัญญาค้ำประกัน (บัตรฟลีทการ์ด)
สัญญาค้ำประกัน (บัตรฟลีทการ์ด)
(0.03 MB) DOCX
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ธ.พาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ธ.พาณิชย์
(0.06 MB) DOC
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีของบัตรฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีของบัตรฟลีทการ์ด
(0.05 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถ ETL Fleet Card
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถ ETL Fleet Card
(0.08 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถ บัตร PTT Station Fleet Card
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถ บัตร PTT Station Fleet Card
(0.25 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์บางจากฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์บางจากฟลีทการ์ด
(0.64 MB) XLS
คู่มือการใช้บัตรฟลีทการ์ด
คู่มือการใช้บัตรฟลีทการ์ด
(0.61 MB) PDF
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร
(0.04 MB) XLSX
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
(0.20 MB) XLS
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด(ชั่วคราว)
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงวงเงินบัญชีบัตรฟลีทการ์ด(ชั่วคราว)
(0.05 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อมูลบัตรพีทีฟลีทการ์ด
(0.10 MB) XLSX
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีฟลีทการ์ด
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถยนต์พีทีฟลีทการ์ด
(0.18 MB) XLS
ใบสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online
ใบสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online
(0.76 MB) PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet)
(0.36 MB) PDF
ใบสมัครใช้บริการ KTB e-Withholding Tax
ใบสมัครใช้บริการ KTB e-Withholding Tax
(0.32 MB) PDF
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ KTB Corporate Online
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ KTB Corporate Online
(0.55 MB) PDF
แบบฟอร์ม Reset Password บน Krungthai Corporate Online
แบบฟอร์ม Reset Password บน Krungthai Corporate Online
(0.05 MB) XLSX
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ บริการหักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ บริการหักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์
(0.22 MB) PDF
บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระเงิน
รายชื่อกลุ่มผู้ให้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
รายชื่อกลุ่มผู้ให้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
(0.54 MB) PDF
ผูกบัญชีธนาคาร เพื่อเติมเงินเข้า AirPay Wallet
ขั้นตอนการลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียน
(2.34 MB) PDF
ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร ภาคเอกชน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร ภาคเอกชน
(1.33 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิกธนาคาร หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(1.16 MB) PDF
ใบคำขอสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก EDC
ใบคำขอสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก EDC
(0.62 MB) PDF
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อจาก e-Commerce
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงิน/ขอคืนเงิน ค่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Pay@WU) กับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงิน/ขอคืนเงิน ค่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Pay@WU) กับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
(0.12 MB) PDF
แลกเงินต่างประเทศ ที่กรุงไทยผ่านบัตรเครดิต KTC
สาขาที่ให้บริการขายธนบัตรต่างประเทสชำระด้วยบัตรเครดิต KTC
สาขาที่ให้บริการขายธนบัตรต่างประเทสชำระด้วยบัตรเครดิต KTC
(0.07 MB) PDF
<span class="forcebreakline">เอกสารสำหรับ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่