ซื้อ - จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า

ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

จองสลากกินแบ่งรัฐบาล สะดวก ประหยัดเวลา ราคาถูก สำหรับผู้จำหน่ายรายย่อย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
สั่งซื้อ-จองได้ผ่านแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น สะดวก ไม่ต้องเดินทาง
checkimg
โปร่งใส บริการแบบจัดคิวตามลำดับ
ไม่เลือกปฎิบัติ First come First serve

จองสลากกินแบ่งรัฐบาล - ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนง่ายๆ การซื้อ-จองล่วงหน้า
สลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแอปฯ เป๋าตัง


เมื่อถึงเวลา ซื้อ-จองล่วงหน้า
ให้กดที่ปุ่ม ซื้อ-จองล่วงหน้า
เพื่อเริ่มทำการซื้อ-จองล่วงหน้า
ดูรายละเอียดและกดยืนยันเพื่อซื้อสลากฯ
ดูรายละเอียดและกดยืนยันเพื่อจองสลากฯ
ใส่รหัส PIN 6 หลัก

แสดง รายการซื้อสลากฯ สำเร็จ
แสดง รายการจองสลากฯ สำเร็จ
รายละเอียดการให้บริการ
 • เปิดให้จองสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งในแบบสั่งซื้อ และสั่งจองผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ในเวลา 7.30-12.00 น. หากสลากฯ ยังไม่ได้ถูกทำการสั่งซื้อ หรือสั่งจองทั้งหมด สลากฯ ที่เหลือจะถูกนำมาเปิดให้จองอีกครั้ง ในเวลา 15.00-16.00 น.
 • หักเงินและค่าธรรมเนียม พร้อมแจ้งผลการจอง
 • จัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลทางไปรษณีย์ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับเองได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ ปณ. ที่ระบุไว้จากการลงทะเบียน หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน โดยเตรียมเอกสารมารับดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจให้กับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน
  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  • ทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการชำระเงินค่าสลาก (หน้าจอยืนยันผ่านแอปฯ เป๋าตัง)
ข้อแนะนำการจองซื้อ
 • ควรมียอดเงินในบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 21,130 บาท ไม่นับรวมเงินกู้ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันจองซื้อ

ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ประหยัดเวลา ราคาถูก | ธนาคารกรุงไทย สั่งซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า ประหยัดเวลา ราคาถูก สำหรับผู้จำหน่ายรายย่อย สั่งซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้หลายช่องทาง โปร่งใส บริการแบบจัดคิวตามลำดับ ซื้อจองสลาก, ซื้อหวย, ซื้อจองสลากออนไลน์, ซื้อหวยผ่านตู้ ATM, ซื้อสลากผ่าน Krungthai NEXT, ซื้อจองสลากผ่านกรุงไทย

คำถามที่พบบ่อย

แต่ละคนจะสั่่งจองได้ 1 ครั้งต่องวดเท่านั้น

ธนาคารจะโอนเข้าบัญชีกรุงไทยภายใน 3 วันทำการ

ในแต่ละงวดจะให้มีการซื้อจองล่วงหน้าต่างกัน ซึ่งจะมีการประกาศล่วงหน้า

สิทธิ์ในการซื้อจองสลากในแต่ละงวดเป็นอย่างไร?

แต่ละคนจะสั่่งจองได้ 1 ครั้งต่องวดเท่านั้น

กรณีไม่ได้รับการจัดสรรสลากฯ ธนาคารจะคืนเงินค่าจองสลากด้วยวิธีใด?

ธนาคารจะโอนเข้าบัญชีกรุงไทยภายใน 3 วันทำการ

วันที่ซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวด คือวันไหน?

ในแต่ละงวดจะให้มีการซื้อจองล่วงหน้าต่างกัน ซึ่งจะมีการประกาศล่วงหน้า