ซื้อ - จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า

ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

จองสลากกินแบ่งรัฐบาล สะดวก ประหยัดเวลา ราคาถูก สำหรับผู้จำหน่ายรายย่อย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
สั่งซื้อ-จองได้หลายช่องทาง
ทั้งสาขาธนาคารกรุงไทย, Krungthai NEXT และเครื่อง ATM
checkimg
โปร่งใส บริการแบบจัดคิวตามลำดับ
ไม่เลือกปฎิบัติ First come First serve

จองสลากกินแบ่งรัฐบาล - ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการซื้อ-จองสลากฯ ผ่าน ATM

ขั้นตอนจองสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน ATM

ขั้นตอนการซื้อ-จองสลากฯ ผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนจองสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านเว็บไซต์
รายละเอียดการให้บริการ
 • เปิดให้จองสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งในแบบสั่งซื้อ และ สั่งจองผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT หรือเว็บไซต์ https://www.lotto.ktbnetbank.com/ ในเวลา 7.30-12.00 น. และที่สาขา ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 12.00 น.
 • หักเงินและค่าธรรมเนียม พร้อมแจ้งผลการจอง
 • จัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลทางไปรษณีย์ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับเองได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ ปณ. ที่ระบุไว้จากการลงทะเบียน หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน โดยเตรียมเอกสารมารับดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจให้กับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน
  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ
  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  • ทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการชำระเงินค่าสลาก (สลิป ATM ใบ Pay-in หน้าจอยืนยันผ่าน Krungthai NEXT)
ข้อแนะนำการจองซื้อ
 • ควรมียอดเงินในบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 35,210 บาท ไม่นับรวมเงินกู้ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันจองซื้อ
 • เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยที่ซื้อและจองสลากฯได้ โดยสังเกตได้จากหลังสอดบัตรและใส่รหัส ATM จะมีโลโก้ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ

ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ประหยัดเวลา ราคาถูก | ธนาคารกรุงไทย สั่งซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า ประหยัดเวลา ราคาถูก สำหรับผู้จำหน่ายรายย่อย สั่งซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้หลายช่องทาง โปร่งใส บริการแบบจัดคิวตามลำดับ ซื้อจองสลาก, ซื้อหวย, ซื้อจองสลากออนไลน์, ซื้อหวยผ่านตู้ ATM, ซื้อสลากผ่าน Krungthai NEXT, ซื้อจองสลากผ่านกรุงไทย

คำถามที่พบบ่อย

แต่ละคนจะสั่่งจองได้ 1 ครั้งต่องวดเท่านั้น

ธนาคารจะโอนเข้าบัญชีกรุงไทยภายใน 3 วันทำการ

ในแต่ละงวดจะให้มีการซื้อจองล่วงหน้าต่างกัน ซึ่งจะมีการประกาศล่วงหน้า

สิทธิ์ในการซื้อจองสลากในแต่ละงวดเป็นอย่างไร?

แต่ละคนจะสั่่งจองได้ 1 ครั้งต่องวดเท่านั้น

กรณีไม่ได้รับการจัดสรรสลากฯ ธนาคารจะคืนเงินค่าจองสลากด้วยวิธีใด?

ธนาคารจะโอนเข้าบัญชีกรุงไทยภายใน 3 วันทำการ

วันที่ซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวด คือวันไหน?

ในแต่ละงวดจะให้มีการซื้อจองล่วงหน้าต่างกัน ซึ่งจะมีการประกาศล่วงหน้า