เงินฝากปลอดภาษี

เงินฝากประจำปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX - 1
เงินฝากประจำ
KRUNGTHAI ZERO TAX MAX
บัญชีเงินฝากประจำ ไม่ถูกหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก เลือกฝากประจำได้ตามใจ 24 เดือน 36 เดือน หรือสูงสุด 48 เดือน