บริการโอนเงินและชำระเงิน

กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล
กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล
เพิ่มความสะดวกให้หน่วยงาน โอน-รับโอนเงินเพียงใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ร้านค้าสมาชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)
ร้านค้าสมาชิก Krungthai Fast Pay (Payment Gateway)
สะดวก รวดเร็ว ขายได้ 24 ชั่วโมง
บริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)
บริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ Bulk Payment System (BPS)
โอนเงินครั้งละหลายรายการง่ายนิดเดียว สะดวก มั่นใจ ปลอดภัย และประหยัด
บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
บริการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET)
บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร มั่นใจในความปลอดภัยถึงมือผู้รับผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยอัตโนมัติ (Krungthai Direct Credit/Payroll)
บริการโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทยอัตโนมัติ (Krungthai Direct Credit/Payroll)
โอนเงินให้ลูกค้าหรือจ่ายเงิินเดือนพนักงาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัยติดตามผลได้ทันที