ประกันชีวิต

ประกันออมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Life Super Save 14/5
Life Super Save 14/5
ออมง่ายกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Life Super Save 14/5 ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองยาวถึง 14 ปี
LifePlus Saver
LifePlus Saver
เบี้ยคงที่ รับเงินคืนทุกปี
ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน
ประกันบำนาญ ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ Life Retire 5
ประกันชีวิตแบบบำนาญ Life Retire 5
ประกันบำนาญ ประกันชีวิตผู้สูงอายุที่ให้คุณวางแผนความสุขอยู่คู่กับคำว่า “เกษียณ”
Unit linked - ประกันชีวิตควบการลงทุน iWealthy mobile
ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit linked) iWealthy
คุ้มครอง ปกป้อง สะสมความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ภายใต้กรมธรรม์เดียว
ประกันชีวิตควบการลงทุน iInvest
ประกันชีวิตควบการลงทุน iInvest
สะสม ปกป้อง ส่งต่อความมั่งคั่งของคุณอย่างง่ายๆ

เลือกประกันชีวิตที่คุณต้องการ

รวมครบจบทุกความคุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการของประกันไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันบำนาญ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองชีพ

คำถามที่พบบ่อย

ผู้ที่ต้องการซื้อประกันชีวิตจำเป็นต้องผ่านการตรวจสุขภาพทุกคนหรือไม่?

ไม่จำเป็น ในกรณีที่ลูกค้ามีสุขภาพ, อายุ, อาชีพ, และวงเงินประกันในเกณฑ์ปกติ สามารถสมัครผ่านตัวแทนประกันที่มีใบอนุญาตขายประกันแบบไม่ตรวจสุขภาพได้ แต่ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว) ตามความเป็นจริง มิฉะนั้นสัญญาประกันชีวิตอาจถูกยกเลิกในภายหลังได้

ทำไมต้องตรวจสุขภาพหรือเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ?

ปัญหาสุขภาพ และประวัติการเจ็บป่วยมีผลต่ออัตรามรณะที่สูงขึ้นกว่าปกติเมื่อเทียบกับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติ การตรวจสุขภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพตามความเป็นจริงจะทำให้บริษัทประเมินความเสี่ยงของข้อมูลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม