รายงานความยั่งยืน


ด้านความยั่งยืน
ในภาพรวม
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้าน Sustainable Finance ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ด้านสังคม ด้านอื่นๆ

- ประกาศนียบัตรหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


- รางวัล Most Sustainable Bank Thailand 2022 จาก World Economic Magazine Awards 2022 โดยนิตยสาร World Economic ประเทศสหรัฐอเมริกา


- รางวัล Best Sustainable & Business Solutions Bank จาก The European Awards 2021 โดยนิตยสาร The European ประเทศสหราชอาณาจักร


- รางวัล The Asset ESG Corporate 2021 ระดับ Platinum Award จาก The Asset Asian Awards 2021 โดยนิตยสาร The Asset ประเทศฮ่องกง

- รางวัล Best Digital Bank Thailand 2022 จาก World Economic Magazine Awards 2022 โดยนิตยสาร World Economic ประเทศสหรัฐอเมริกา


- รางวัล Best New Banking Product and Service 2022 จาก Global Business Magazine Award 2022 โดยนิตยสาร Global Business Magazine ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


- รางวัล Best Digital Transformation Bank


- รางวัล Most Innovative Digital Banking Platform จาก Global Business Outlook Award 2022 โดยนิตยสาร The Global Business Outlook ประเทศสหราชอาณาจักร


- รางวัล Most Innovative Banking Initiatives


– Thailand 2022 จาก The Global Economics 2022 โดยนิตยสาร The Global Economics ประเทศสหราชอาณาจักร


- รางวัล Best Product of the Year Thailand 2022 จาก World Business Star Awards 2022 โดยนิตยสาร World Business Star Magazine ประเทศสหราชอาณาจักร


- รางวัล Most Innovative Retail Bank-Thailand จาก International Finance Award 2022 โดยนิตยสาร International Finance ประเทศสหราชอาณาจักร


- รางวัล Equitable Access to Financial Products จาก 2022 AIBP ASEAN Enterprise Innovation Award ประเทศสิงคโปร์


- รางวัล Best Digital Wallet in Thailand โดยนิตยสาร The Asian Banker


- รางวัล Most Innovative Deal - PTTEP's Digital Wallet จาก ThaiBMA Best Bond Awards 2021 โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


- รางวัลธนาคารด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียอดนิยม จาก Siamrath Online Award 2022 โดยสยามรัฐ


- รางวัล The Disruptor จาก Techsauce Global Summit 2022 โดย Techsauce


- รางวัล PromptPay Innovation Award จากงาน NITMX Digital Verse Financial Connectivity


- รางวัล Most Innovative Brand จาก Future Trends Awards 2022 โดย Future Trends

- ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จาก Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)


- รางวัล ASEAN Asset Class จาก ASEAN Corporate Governance Scorecard 2021 โดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)

- รางวัล Prime Minister Award สาขา รางวัลหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่นแห่งชาติ (Cybersecurity Performance Excellence Award)


- รางวัลหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น ด้านการเงินการธนาคาร Cybersecurity Excellence (Banking)


- รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดีเด่น Cybersecurity Excellence Award (Capacity Development)
จาก Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022 โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

- รางวัล Best Sustainability-linked Bond จาก The Asset Asian Awards 2021 โดยนิตยสาร The Asset ประเทศฮ่องกง


- รางวัล The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Award


- Best Deal of the Year BTS Green Bonds จาก The Asset Asian Awards 2021 โดยนิตยสาร The Asset ประเทศฮ่องกง


- รางวัล SMEs Excellence Awards 2022 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง จาก Thailand Corporate Excellence Award 2022 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ซึ่ง บริษัท เดอะวัน ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ลูกค้าของธนาคารได้รับ สะท้อนถึงความสำเร็จในการนำเครื่องมือทางการเงินสนับสนุนการทำธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตแข็งแกร่ง

- รางวัล Employee Experience of the Year - Banking จาก Asian Experience Awards 2022 โดยนิตยสาร The Asian Business Review ประเทศสิงคโปร์


- รางวัล International Innovation Award 2022 จาก Enterprise Asia ที่มอบให้ธนาคารในฐานะที่พัฒนา ONE Krungthai Application

- รางวัล Best CSR Bank Thailand 2022 จาก Global Banking & Finance Review Awards 2022 โดยนิตยสาร Global Banking & Finance Review ประเทศสหราชอาณาจักร


- รางวัล Best Social Impact Bank – Thailand 2022 โดย วารสาร Capital Finance International (CFI)


- รางวัล Best Social Impact Bank Thailand 2022 จาก World Business Star Awards 2022 โดยนิตยสาร World Business Star Magazine ประเทศสหราชอาณาจักร


- รางวัล Social Empowerment 2022 จาก Asia Responsible Enterprise Awards 2022 โดย นิตยสาร Asia Responsible Enterprise ประเทศสิงคโปร์


- รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภทดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- รางวัล Best Banking CEO Thailand 2022 จาก World Economic Magazine Awards 2022 โดยนิตยสาร World Economic ประเทศสหรัฐอเมริกา- รางวัล Outstanding Banking service provider throughout COVID19 จาก The European Awards 2021 โดยนิตยสาร The European ประเทศสหราชอาณาจักร


- รางวัล Banking CEO of the Year Thailand 2022 จาก Global Banking & Finance Review Awards 2022 โดยนิตยสาร Global Banking & Finance Review ประเทศสหราชอาณาจักร


- รางวัล Best Banking CEO Thailand 2022 จาก Global Business Magazine Award 2022 โดยนิตยสาร Global Business Magazine ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


- รางวัล Best Liability Management Thailand


- รางวัล Best Local Currency Bond Thailand จาก The Asset Asian Awards 2021 โดยนิตยสาร The Asset ประเทศฮ่องกง


- รางวัล Global Business Review Magazine Award 2022 สาขา Banking CEO of the Year Thailand 2022 จากนิตยสาร Global Business Review Magazine ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


- รางวัล Best CEO in Banking Thailand 2022 จาก The Global Economics 2022 โดยนิตยสาร The Global Economics ของประเทศสหราชอาณาจักร


- รางวัล Best Banking for Financial Product Thailand 2022 จากนิตยสาร International Business Magazine ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


- รางวัล Best Bank Awards 2022 จาก Asia Money Awards 2022 โดยนิตยสาร Asiamoney ประเทศฮ่องกง


- รางวัล Best Official Account in Finance & Insurance จาก LINE THAILAND AWARDS 2021 โดย LINE THAILAND


- รางวัล Best THOR Engagement


- รางวัล Best Repo Primary Dealer จาก ThaiBMA Best Bond Awards 2021 โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


- รางวัล Finalist Best Brand Performance on Social Media – Bank จาก Thailand Zocial Awards 2022 โดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด


- รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม จากงาน Money Expo 2022 Bangkok


- รางวัล Thailand’s Most Admired Company 2022 จากนิตยสาร Brandage


- รางวัลพระราชทาน สาขา Leadership Excellence


- รางวัลพระราชทาน สาขา Marketing Excellence


- รางวัลพระราชทาน สาขา Product/Service Excellence จาก Thailand Corporate Excellence Award 2022 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)