รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
คำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566)
คำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566)  
(0.22 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 (ปี 2566)  
(1.21 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)  
(16.67 MB) PDF
คำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)
คำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)  
(0.07 MB) PDF
คำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)
คำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)  
(0.14 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)  
(1.28 MB) PDF
คำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563)
คำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563)  
(0.07 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)  
(1.18 MB) PDF
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)  
(1.53 MB) PDF