ข้อมูลนำเสนอ

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR
การเปิดเผยข้อมูล LCR สำหรับข้อมูลงวดธันวาคม 2565
การเปิดเผยข้อมูล LCR สำหรับข้อมูลงวดธันวาคม 2565  
(0.64 MB) PDF
การเปิดเผยข้อมูล LCR สำหรับข้อมูลงวดมิถุนายน 2565
การเปิดเผยข้อมูล LCR สำหรับข้อมูลงวดมิถุนายน 2565  
(0.75 MB) PDF