ข้อมูลนำเสนอ

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR
ข้อมูลงวดธันวาคม 2562
ข้อมูลงวดธันวาคม 2562  
(0.39 MB) PDF
ข้อมูลงวดมิถุนายน 2562
ข้อมูลงวดมิถุนายน 2562  
(0.65 MB) PDF