ข้อมูลนำเสนอ

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR
การเปิดเผยข้อมูล LCR สำหรับข้อมูลงวดธันวาคม 2566
การเปิดเผยข้อมูล LCR สำหรับข้อมูลงวดธันวาคม 2566  
(0.61 MB) PDF
การเปิดเผยข้อมูล LCR สำหรับข้อมูลงวดมิถุนายน 2566
การเปิดเผยข้อมูล LCR สำหรับข้อมูลงวดมิถุนายน 2566  
(0.61 MB) PDF