ข้อมูลนำเสนอ

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR
ข้อมูลงวดธันวาคม 2563
ข้อมูลงวดธันวาคม 2563  
(0.33 MB) PDF
ข้อมูลงวดมิถุนายน 2563
ข้อมูลงวดมิถุนายน 2563  
(0.46 MB) PDF