ข้อมูลนำเสนอ

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ LCR
ข้อมูลงวดธันวาคม 2564
ข้อมูลงวดธันวาคม 2564  
(0.38 MB) PDF
ข้อมูลงวดมิถุนายน 2564
ข้อมูลงวดมิถุนายน 2564  
(0.24 MB) PDF