การค้าระหว่างประเทศ

บริการโอนเงินต่างประเทศสกุลท้องถิ่น
ลดความเสี่ยงค่าเงิน รองรับมากกว่า 130 สกุลเงินทั่วโลก
โอนเงินต่างประเทศ Krungthai BUSINESS WARP
มิติใหม่โอนเงินต่างประเทศสำหรับลูกค้านิติบุคคล
บริการหนังสือค้ำประกันระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS)
เปิดให้บริการ 3 สกุลเงินใหม่ โอนเงินต่างประเทศสกุลท้องถิ่น ที่กรุงไทย
บริการเปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิตและตั๋วสินค้าขาเข้าตาม L/C
เพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้า สามารถแจ้งหมายเลข L/C ให้คู่ค้าได้ทันที
ทั้งหมด
  • บริการด้านสินค้าเข้า
  • บริการด้านสินค้าออก
  • บริการด้านหนังสือค้ำประกันต่างประเทศ