บริการหนังสือค้ำประกันระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ASEAN Customs Transit System (ACTS)

บริการหนังสือค้ำประกันระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ขอหนังสือค้ำประกันได้ทุกที่ ผ่านระบบออนไลน์ Krungthai Trade Online
วางหนังสือค้ำประกันฉบับเดียวขนส่งสินค้าผ่านแดนได้ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ใช้ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
checkimg
ลดความซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร
ไม่ต้องจัดทำเอกสารผ่านแดนทุกครั้งเมื่อขนส่งสินค้าผ่านไปยังประเทศต่างๆ
checkimg
วางค้ำประกันได้ทั้งแบบเที่ยวเดียว (Single journey) และแบบหลายเที่ยว (Multiple journey)
checkimg
ติดตามและตรวจสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ Krungthai Trade Online
สนใจผลิตภัณฑ์
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
บริการหนังสือค้ำประกันระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ASEAN Customs Transit System (ACTS)