บัตร

บัตรกรุงไทย ฟลีทการ์ด
(Krungthai Fleet Card)
เปลี่ยนเรื่องบริหารค่าน้ำมันให้เป็นเรื่องง่าย
บัตร M-PASS สำหรับลูกค้านิติบุคคล
ทุกเรื่องอีซี่ ในบัตรเดียว
บัตรเงินสดเติมน้ำมัน
สะดวก รวดเร็ว และลดความเสี่ยง โดยไม่ต้องสำรองเงินสดในการชำระค่าน้ำมัน/ก๊าซ
บัตรกรุงไทยโลจิสติกส์
(Krungthai Logistics Card)
ชำระค่าภาระและค่าบริการให้กับกรมศุลกากร, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, คลังสินค้า TG Cargo, BFS Cargo และหน่วยงานที่ร่วมโครงการผ่านเครื่อง Mobile EDC
บัตรกรมบังคับคดี (Legal Execution Card)
ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีให้กับกรมบังคับคดี
บัตร Krungthai เพื่อองค์กรขนาดใหญ่ของคุณ