บริการเรียกเก็บเงิน

PromptBIZ
บริการรับ-ส่งและชําระใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
จ่ายเงินง่ายในทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรายงานสรุปให้แบบวันต่อวัน
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
(Krungthai Direct Debit)
ลดเวลาและต้นทุนในการเก็บเงินจากลูกค้าง่ายๆ ด้วยบริการ Krungthai Direct Debit
บริการรับชำระค่าสินค้า และบริการผ่านระบบออนไลน์ (Krungthai Payment Direct Link)
ชำระเงินง่าย หลากหลายช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกให้ธุรกิจของคุณ
บริการช่องทางชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์ (Krungthai Page 2 Page)
เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าของคุณสามารถชำระเงินง่าย
ทำรายการออนไลน์ผ่านช่องทางธนาคารกรุงไทย