สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า

สินเชื่อเพื่อการนำเข้า
สินเชื่อเพื่อการนำเข้า
วงเงินสินเชื่อธุรกิจช่วยให้ธุรกิจเดินไปได้อย่างไม่สะดุดจากการนำเข้าสินค้า
สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า
สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า
สินเชื่อธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจเดินไปได้อย่างไม่สะดุดจากการนำเข้าสินค้า
สินเชื่อเพื่อการส่งออก
สินเชื่อเพื่อการส่งออก
เพิ่มเงินหมุนเพื่อการส่งออกง่ายๆ ภายใน 2 ชั่วโมง ใช้ได้นาน 180 วัน
สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า
เพิ่มสภาพคล่องและศักยภาพในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอย่างไร้ขีดจำกัด
สินเชื่อธุรกิจแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า
  • สินเชื่อระยะยาว
  • สินเชื่อหมุนเวียน
  • สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า
  • สินเชื่อโครงการพิเศษ
  • การค้ำประกัน
  • สินเชื่อกรุงไทย Supply Chain
  • กรุงไทยแฟ็กเตอริง