ร่วมงานกับกรุงไทย

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
ธนาคารกรุงไทยกำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
Krungthai IT Next Gen
โอกาสดีๆ อยู่แค่เอื้อม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของความสำเร็จกับเรา
ธนาคารกรุงไทยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation Technology) เพื่อให้สอดรับกับการ เปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล เราจึงพร้อมเปิดกว้างให้กับ คนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรม พร้อมกับ การพัฒนาตนเอง เพิ่มขีดความสามารถ และการเติบโตใน สายงานด้านเทคโนโลยี
สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
Growing Together
เราอยากชวนคุณมาเติบโตไปด้วยกัน​
ธนาคารกรุงไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพของบุคลากร เราจึงเปิดโอกาสให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในหน้าที่ ความมั่นคงทางการเงิน การตอบแทนสังคม เพราะเราเชื่อว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากศักยภาพของบุคลากรทุกคน โดยรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขา Human Resource Management Excellence จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ที่ได้รับเป็นเครื่องยืนยันว่าธนาคารให้ความสำคัญกับบุคลากรของเราเป็นอย่างยิ่ง
สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
Proud to be Krungthai
ให้กรุงไทยเป็นบ้านหลังที่สองของคุณ
“เมื่อพนักงานมีความสุขกับการทำงาน ย่อมสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรอยู่เสมอ”
พนักงานและผู้บริหารของเราจึงได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ได้รับผลตอบแทนตามผลงานที่ปฏิบัติจริง มีการประเมินผลงานที่โปร่งใส มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เปิดโอกาสให้เติบโตในสายอาชีพ อีกทั้งมีพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยอุ่นใจ เหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน​
ให้กรุงไทยเป็นบ้านหลังที่สองของคุณ


สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
ก้าวสู่โอกาสทางการศึกษา
กับกรุงไทย
ให้การเรียนต่อไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
ทุนการศึกษาธนาคารกรุงไทย