บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อจาก e-Commerce
บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อจาก e-Commerce
ทางเลือกใหม่สำหรับนักช้อปออนไลน์ ไม่ต้องใช้บัตร!!!
บริการรับชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์
บริการรับชำระค่าปรับผ่านระบบออนไลน์
จ่ายค่าปรับออนไลน์ ง่ายนิดเดียว ใหม่! เพิ่มจุดรับชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 900 จุด
บริการชำะภาษี กรมสรรพากร
บริการชำะภาษี กรมสรรพากร
สะดวก ปลอดภัย ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
รับ-จ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
รับ-จ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
สะดวก ปลอดภัย ผ่านบัตรและ QR CODE
ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)
ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)
เพิ่มกลุ่มลูกค้าสร้างโอกาสเพิ่มยอดขาย สร้างผลกำไรได้มากขึ้น