คว้าโอกาสลงทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน Digital Economy ใน 3 ทวีป SINGTEL80
SINGTEL80
คว้าโอกาสลงทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital Economy ใน 3 ทวีป
อ่านรายละเอียด
หุ้น DR - Amazon.com คืออะไร ต้องรู้ก่อนลงทุนหุ้นต่างประเทศ Mobile banner
AMZN80X
ลงทุนหุ้นอเมริกาที่ใช่ ตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย
อ่านรายละเอียด
หุ้น DR - Meta คืออะไร ต้องรู้ก่อนลงทุนหุ้นต่างประเทศ Mobile banner
META80X
ลงทุนหุ้นอเมริกาที่ใช่ ตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย
อ่านรายละเอียด
หุ้น DR - Starbucks คืออะไร ต้องรู้ก่อนลงทุนหุ้นต่างประเทศ Mobile banner
SBUX80X
ลงทุนหุ้นอเมริกาที่ใช่ ตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย
อ่านรายละเอียด
หุ้น DR - Netflix  คืออะไร ต้องรู้ก่อนลงทุนหุ้นต่างประเทศ Mobile banner
NFLX80X
ลงทุนหุ้นอเมริกาที่ใช่ ตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย
อ่านรายละเอียด
หุ้น DR - ฺBooking.com คืออะไร ต้องรู้ก่อนลงทุนหุ้นต่างประเทศ Mobile banner
BKNG80X
ลงทุนหุ้นอเมริกาที่ใช่ ตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย
อ่านรายละเอียด
หุ้น DR คืออะไร ต้องรู้ก่อนลงทุนหุ้นต่างประเทศ Mobile banner

Depositary Receipt (DR)

การเลือกการลงทุนหุ้นหรือกองทุนต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

DR
Depositary Receipt

เวลาซื้อขาย : 10.00-16.30 น. (ไม่มีพักกลางวัน)

DRx
Fractional Depositary Receipt

เวลาซื้อขาย : US Time Zone 20.00-04.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

กลไกการทำงานของ DR (Depositary Receipt)

checkimg
ธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู้ออก DR ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะทำการเสนอขายแก่นักลงทุนไทย เพื่อนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศมาเก็บรักษาไว้ แล้วทำการออกเป็น DR และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อให้สามารถซื้อขายได้ในรูปของสกุลเงินบาท
checkimg
โดย DR จะมีอัตราอ้างอิงตามที่ผู้ออก DR กำหนด เช่น สัดส่วนหุ้นต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์ = DR 100 หน่วย เป็นต้น
checkimg
ทั้งนี้ กรณีหลักทรัพย์ต่างประเทศจ่ายเงินปันผล ธนาคารฯ จะนำส่งเงินปันผลหลังหักค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือ DR ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลและเหตุการณ์ Corporate Actions ได้จากหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้น DR

หุ้น DR นี้เหมาะสมกับใคร

สนใจลงทุน DR ต้องทำอย่างไร


เทรดได้ทันที ผ่านแอปฯ Streaming
โดยใช้บัญชีหุ้นเดิม​ (ถ้ามี)

หรือ เปิดบัญชีหุ้นง่ายๆ ผ่าน NEXT INVEST

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ DR และหลักทรัพย์อ้างอิง
Depositary Receipt News
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ DR และหลักทรัพย์อ้างอิง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Depositary Receipt (DR) คืออะไร รู้ก่อนลงทุนหุ้น ต่างประเทศ | ธนาคารกรุงไทย Depositary Receipt (DR) คือทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนหุ้นและกองทุนต่างประเทศ ซื้อขายง่ายด้วยเงินบาทผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/DR-p2.jpg