อัตราค่าธรรมเนียม

 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 (น.(ว)(กกร.)1195/2563)
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 (น.(ว)(กกร.)1195/2563)
11.56 MB   pdf
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 (น.(ว)(กกร.)1311/2563)
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 (น.(ว)(กกร.)1311/2563)
11.36 MB   pdf
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2563 (น.(ว)(กกร.)1307/2563)
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2563 (น.(ว)(กกร.)1307/2563)
11.46 MB   pdf
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 (น.(ว)(กกร.)1339/2563)
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 (น.(ว)(กกร.)1339/2563)
11.41 MB   pdf