Krungthai COMPASS

รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Macro View : จีดีพีไตรมาสแรกขยายตัว 2.2% สศช. ปรับลดเศรษฐกิจปี 2022 โตในกรอบ 2.5-3.5%  (17 May 2022)
Macro View : จีดีพีไตรมาสแรกขยายตัว 2.2% สศช. ปรับลดเศรษฐกิจปี 2022 โตในกรอบ 2.5-3.5% (17 May 2022)  
(0.70 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย. บวก 4.65% (5 May 2022)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย. บวก 4.65% (5 May 2022)  
(0.57 MB) PDF
In The News : มุมมองเศรษฐกิจหลัง COVID-19 (Moving forward) (3 May 2021)
In The News : มุมมองเศรษฐกิจหลัง COVID-19 (Moving forward) (3 May 2021)  
(0.79 MB) PDF
Macro View : IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกฟื้นช้าลงไปอีก (22 Apr 2022)
Macro View : IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกฟื้นช้าลงไปอีก (22 Apr 2022)  
(0.90 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค. เร่งขึ้นตามคาดที่ 5.73% (5 Apr 2022)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค. เร่งขึ้นตามคาดที่ 5.73% (5 Apr 2022)  
(0.88 MB) PDF
Macro View : กนง. คงดอกเบี้ยตามคาด ยังประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2022-2023 ขยายตัวต่อเนื่อง (30 Mar 2022)
Macro View : กนง. คงดอกเบี้ยตามคาด ยังประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2022-2023 ขยายตัวต่อเนื่อง (30 Mar 2022)  
(0.51 MB) PDF
Research Note : จับสัญญาณความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน หวั่นฉุดเศรษฐกิจไทยฟื้นช้า (12 Mar 2021)
Research Note : จับสัญญาณความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน หวั่นฉุดเศรษฐกิจไทยฟื้นช้า (12 Mar 2021)  
(1.55 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. เร่งขึ้นมากกว่าคาดที่ 5.28% (4 Mar 2022)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. เร่งขึ้นมากกว่าคาดที่ 5.28% (4 Mar 2022)  
(0.50 MB) PDF
Macro View : จีดีพีไตรมาสสี่พลิกขยายตัว 1.9% ดีกว่าที่ประเมินไว้มาก ดันให้ทั้งปี 2021 เศรษฐกิจพลิกกลับมาโต 1.6% (21 Feb 2022)
Macro View : จีดีพีไตรมาสสี่พลิกขยายตัว 1.9% ดีกว่าที่ประเมินไว้มาก ดันให้ทั้งปี 2021 เศรษฐกิจพลิกกลับมาโต 1.6% (21 Feb 2022)  
(0.64 MB) PDF