Krungthai COMPASS

รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Macro View :กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง สู่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ประเมินเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น (26 Jan 2023)
Macro View :กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง สู่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ประเมินเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น (26 Jan 2023)  
(0.52 MB) PDF
Macro View : ส่งออกเดือน ธ.ค. หดตัวแรง ฉุดทั้งปีขยายตัว 5.5% (25 Jan 2023)
Macro View : ส่งออกเดือน ธ.ค. หดตัวแรง ฉุดทั้งปีขยายตัว 5.5% (25 Jan 2023)  
(0.63 MB) PDF
In The News : เศรษฐกิจไทย ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน (24 Jan 2023)
In The News : เศรษฐกิจไทย ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน (24 Jan 2023)  
(0.76 MB) PDF
Presentation : Economic Outlook ทิศทางเศรษฐกิจ ปี 2566 กับความเสี่ยงในช่วงการเปลี่ยนผ่าน (10 Jan 2023)
Presentation : Economic Outlook ทิศทางเศรษฐกิจ ปี 2566 กับความเสี่ยงในช่วงการเปลี่ยนผ่าน (10 Jan 2023)  
(3.61 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. เร่งขึ้นที่ 5.89% (6 Jan 2023)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. เร่งขึ้นที่ 5.89% (6 Jan 2023)  
(0.46 MB) PDF