เงินฝากออมทรัพย์เป๋ามีตัง

เงินฝากออมทรัพย์เป๋ามีตัง
(Pao Mee Tang e-Savings)

เปิดบัญชีเงินฝากได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สะดวก ปลอดภัย
เปิดบัญชีง่าย ไม่ยุ่งยาก

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
สะดวก
สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง   ได้ด้วยตนเอง
checkimg
ปลอดภัย
ไม่ต้องกังวลเรื่องสมุดคู่ฝากสูญหาย
checkimg
ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
(เปิดบัญชี 0 บาท)

เงินฝากออมทรัพย์เป๋ามีตัง

ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป๋ามีตัง
(Pao Mee Tang e-Savings)


วิธีติดตั้ง และลงทะเบียน
แอปฯ เป๋าตัง

วิธีการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป๋ามีตัง
(Pao Mee Tang e-Savings)

รายละเอียด และเงื่อนไข
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป๋ามีตัง เป็นบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  • สามารถเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้สูงสุด 1 บัญชี/1 ราย และไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
  • ผู้ฝากต้องมี E-Mail Address และสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม)
  • กรณีเปิดบัญชีมียอด 0 บาท และไม่มีรายการเคลื่อนไหวภายใน 45 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี บัญชีจะปิดโดยอัตโนมัติ โดยมี Email แจ้งผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
  • อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด