Krungthai Travel Card
Krungthai
Travel Card
บัตรแรก บัตรเดียว ที่สุดสำหรับนักเดินทาง
Krungthai Travel Card
Krungthai
Travel Card
บัตรแรก บัตรเดียว ที่สุดสำหรับนักเดินทาง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มค่า ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล ต่างประเทศที่ดีที่สุด
รองรับการแลกเปลี่ยน 18 สกุลเงิน ได้แก่ AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, INR, JPY, KRW, MYR, NOK, NZD, RUB, SEK, SGD, TWD และ USD
checkimg
ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงการถือเงินสดระหว่างเดินทาง
checkimg
สะดวก
แลกเงินและจัดการบัตรง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
หมดกังวลแม้เจอปัญหา ในต่างแดนกับบริการโทรฟรี จากกรุงไทยที่พร้อมดูแลคุณ
หมดกังวล หากคุณต้องการศึกษา หรือสอบถามรายละเอียด กรุงไทยพร้อมดูแลคุณผ่าน Krungthai Contact Center 02-111-1117 และสบายใจอีกระดับกับบริการโทรฟรีจากต่างประเทศ +800-1111-1117 ที่พร้อมดูแลแม้คุณอยู่ต่างแดน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษสุด สำหรับ Krungthai Travel Card
อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กรุณาตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนบนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ทุกครั้งก่อนทำรายการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียมเบาๆ
เพื่อนักเดินทาง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
เพียง 200 บาท
สำหรับค่าแรกเข้า
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ฟรี
ออกบัตรใหม่ กรณีหมดอายุ
หรือจะหมดอายุภายในเเดือน
วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 63
*กรณีสูญหาย หรือชำรุด ค่าธรรมเนียม 200 บาทเท่าเดิม
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ตลอดอายุบัตร 2 ปี
ครบจบทุกเรื่องการเงิน
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ

4 AUD / รายการ
4 CAD / รายการ
3 CHF / รายการ
20 DKK / รายการ
2.5 EUR / รายการ
2.5 GBP / รายการ
25 HKD / รายการ
210 INR / รายการ
350 JPY / รายการ
3,800 KRW / รายการ
14 MYR / รายการ
4.5 NZD / รายการ
30 NOK / รายการ
200 RUB / รายการ
30 SEK / รายการ
4 SGD / รายการ
105 TWD / รายการ
3 USD / รายการ

หมายเหตุ
• รองรับการถอนเงินที่ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์  และ
ค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการปลายทางเรียกเก็บ(ต่อรายการ)ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการ ควรมีการแลกเงินไว้ให้เพียงพอ
• การถอนเงินที่ตู้ ATM ให้เลือกประเภทบัญชีกระแสรายวัน (Current หรือ Checking Account)

ถอนเงินสดสกุลต่างประเทศที่สาขา/จุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร*
สาขาที่เปิดให้บริการ ได้แก่ สาขานานาเหนือ จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ สถานีสุวรรณภูมิ สาขาสยามพารากอน สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด และสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
*ไม่รองรับการให้บริการสกุลเงิน INR และ MYR
4 AUD / รายการ
4 CAD / รายการ
3 CHF / รายการ
20 DKK / รายการ
2.5 EUR / รายการ
2.5 GBP / รายการ
25 HKD / รายการ
350 JPY / รายการ
3,800 KRW / รายการ
4.5 NZD / รายการ
30 NOK / รายการ
200 RUB / รายการ
30 SEK / รายการ
4 SGD / รายการ
105 TWD / รายการ
3 USD / รายการ

วงเงินต่อเดือนที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ: 25,000 บาท
สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ในต่างประเทศ
ไม่เปิดให้บริการ
(ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่าน Krungthai NEXT)
ใช้จ่ายที่เครื่อง EDC
ไม่มีค่าธรรมเนียม
แลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ ผ่าน Krungthai NEXT
ไม่มีค่าธรรมเนียม
วงเงินการใช้งานบัตร
ยอดเงินรวมสูงสุดทุกสกุลเงิน
รวมทุกประเภทบัตร Travel Card ที่มีกับธนาคาร
5,000,000 บาท
ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ต่างประเทศ
50,000 บาท/วัน
ถอนเงินสดสกุลต่างประเทศที่สาขา/จุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร*
สาขาที่เปิดให้บริการ ได้แก่ สาขานานาเหนือ จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ สถานีสุวรรณภูมิ สาขาสยามพารากอน สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด และสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
*ไม่รองรับการให้บริการสกุลเงิน INR และ MYR
25,000 บาท/รายการ
จำกัดไม่เกิน 2 รายการ/วัน
ใช้จ่ายที่เครื่อง EDC/Online
500,000 บาท/วัน
อายุบัตร
2 ปี
นับจากเดือนที่ผลิตบัตร
รายละเอียดเพิ่มเติมของบัตร
 • สามารถแลกเงินเก็บไว้ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดถึง 18 สกุลเงินได้แก่ AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, INR, JPY, KRW, MYR, NOK, NZD, RUB, SEK, SGD, TWD และ USD
 • สามารถแลกเปลี่ยนเงิน ขายคืน ตรวจสอบยอด เปิด และปิดการใช้งานบัตรได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
 • ใช้ถอนเงินสดได้ 18 สกุลเงินที่เครื่อง ATM ทั่วโลกตามสกุลเงินที่แลกไว้ ไม่ต้องพกเงินสด ปลอดภัยต่อการใช้จ่าย
 • ใช้ซื้อสินค้า / บริการ ณ ร้านค้าภายใต้มาตรฐาน VISA ทั่วโลก ผ่านเครื่องรูดบัตร และ VISA Paywave (Contactless)
 • สามารถใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซต์ต่างประเทศ และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ (ไม่สามารถใช้งานผ่าน websites ที่กำหนดให้ชำระเป็นเงินบาท)
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
เอกสารประกอบการสมัคร
 • บัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
  (จำกัด 1 บัตรประชาชน สามารถเปิดใช้ได้เพียง 1 บัตรเท่านั้น)
ข้อควรรู้
 • เงินในสกุลต่างๆ ที่แลกเก็บไว้จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • สามารถแลกเงินที่แลกไว้คืนเป็นสกุลเงินบาทผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT และยอดเงินที่แลกคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ที่ผูกกับแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
 • หากถอนหรือใช้จ่ายเกินกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ รายการจะถูกปฏิเสธทันที
 • ในกรณียกเลิกบัตร สามารถติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ธนาคารฯ ไม่สนับสนุนการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนบัตร รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการบัตรฯ โดยไม่สุจริตทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในบัตรฯ นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษา หรือสอบถามรายละเอียด ติดต่อ Krungthai Contact Center 02-111-1117 หรือโทรฟรีจากต่างประเทศ +800-1111-1117
  วิธีการใช้บริการโทรฟรีจากต่างประเทศ เช่น หากโทรจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ลูกค้าสามารถกดหมายเลข 011 800 1111 1117  คลิกดูวิธีการโทรและรายชื่อประเทศที่โทรฟรี
วิธีการสมัคร
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
เปิดบัญชีกับกรุงไทย
บัญชีออมทรัพย์ หรือ
บัญชีกระแสรายวัน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
สมัครบัตรที่ธนาคารสาขา
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
เปิดใช้งานที่ Krungthai NEXT
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
สมัครบัตรที่ธนาคารสาขา
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
เปิดใช้งานที่ Krungthai NEXT
คำถามที่พบบ่อย
บัตรเดียวที่สามารถ
 • แลกเงินตราต่างประเทศเก็บไว้ตามสกุลเงินที่รองรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
 • ถอนเงินสดด้วยสกุลเงินที่แลกเก็บไว้ได้ทั่วโลก (ในประเทศที่รองรับสกุลเงินนั้นๆ)
 • สามารถใช้จ่ายที่ร้านค้าภายใต้มาตรฐาน VISA ด้วยสกุลเงินที่รองรับได้ทั่วโลก
 • สามารถใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซด์ต่างประเทศ และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ (ไม่สามารถใช้งานผ่าน websites ที่กำหนดให้ชำระเป็นเงินบาท)
ลูกค้าที่จะเดินทางไปต่างประเทศ และต้องการแลกเงินตราต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ
ลูกค้าสามารถใช้งานได้ 3 วิธี
 1. ใช้ถอนเงินที่ตู้ ATM ได้ภายใต้ สกุลเงินที่รองรับและแลกเก็บไว้
 2. ใช้รูดหรือใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ ภายใต้สกุลเงินที่รองรับและแลกเก็บไว้ ณ ร้านค้ารับบัตร
 3. ใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซด์ต่างประเทศ และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ (ไม่สามารถใช้งานผ่าน websites ที่กำหนดให้ชำระเป็นเงินบาท)
 1. สามารถแลกเงินเก็บไว้ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด ตามสกุลเงินที่เปิดให้บริการ
 2. สามารถถอนหรือใช้จ่ายผ่านบัตรได้ภายใต้สกุลเงินที่รองรับเท่านั้น
 3. ลดความเสี่ยงในการถือเงินสดระหว่างเดินทาง
 4. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ โดยหากถอนหรือใช้จ่ายเกินกว่าจำนวนเงินที่แลกไว้ รายการจะถูกปฏิเสธ และหากต้องการเพิ่ม สามารถแลกเพิ่มได้ตลอดเวลา
 5. สามารถเปิด-ปิดการใช้งานบัตรได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา
 6. ชัดเจน โปร่งใส ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แลกไว้ ไม่มีชาร์จเพิ่ม (กรณีเป็นสกุลเงินที่ธนาคารรองรับ)
กรณีเป็นลูกค้าใหม่ ไม่มีบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน กับธนาคาร เปิดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน และสมัครบัตร Krungthai Travel Card และสมัคร Krungthai NEXT และทำการเปิดใช้งาน กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน กับธนาคารแล้ว สมัครบัตร Krungthai Travel Card ที่สาขา และสมัคร Krungthai NEXT application และทำการเปิดใช้งาน

Krungthai Travel Card ที่สุดของบัตรสำหรับนักเดินทาง | ธนาคารกรุงไทย Krungthai Travel Card บัตรแรก บัตรเดียว ที่สุดสำหรับนักเดินทาง คุ้มค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 10 สกุลเงิน ปลอดภัย แลกเงินสะดวก ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชั่น กรุงไทย Travel Card, Krungthai Travel Card, แลกเงินต่างประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ, ช้อปปิ้งออนไลน์ https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_2890Listing390X235-01-01.jpg