อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
0.16 MB   pdf
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
0.17 MB   pdf