ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป | ธนาคารกรุงไทย รวมเว็บไซต์รวมเว็บไซต์ประกาศข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกรุงไทย และข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลด
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญ ไตรมาส 1 ปี 2567
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทางสำคัญ ไตรมาส 1 ปี 2567  
(0.09 MB) PDF
การเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
การเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน  
(0.34 MB) PDF
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง Q4-2023
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง Q4-2023  
(0.09 MB) PDF
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง Q3-2023
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง Q3-2023  
(0.09 MB) PDF
20230428_table_disclosure_q1_2023
20230428_table_disclosure_q1_2023  
(0.07 MB) PDF
รายงานเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน Q3-2023
รายงานเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน Q3-2023  
(0.34 MB) PDF
รายงานเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน ไตรมาส 1/2566
รายงานเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน ไตรมาส 1/2566  
(0.34 MB) PDF
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง Q32022
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง Q32022  
(0.07 MB) PDF