ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป | ธนาคารกรุงไทย รวมเว็บไซต์รวมเว็บไซต์ประกาศข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกรุงไทย และข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลด
รายงานเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
รายงานเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน  
(0.34 MB) PDF
รายงานเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน ไตรมาส 4/2565
รายงานเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน ไตรมาส 4/2565  
(0.34 MB) PDF
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง Q32022
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง Q32022  
(0.07 MB) PDF