ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป | ธนาคารกรุงไทย รวมเว็บไซต์รวมเว็บไซต์ประกาศข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกรุงไทย และข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลด
รายงานเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน ไตรมาส 2/2564
รายงานเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน ไตรมาส 2/2564  
(0.44 MB) PDF
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง Q22021
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง Q22021  
(0.07 MB) PDF