ข้อมูลเปิดเผยทั่วไป | ธนาคารกรุงไทย รวมเว็บไซต์รวมเว็บไซต์ประกาศข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารกรุงไทย และข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลด
รายงานเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน ไตรมาส 2/2565
รายงานเปิดเผยข้อมูลปัญหาการใช้บริการทางการเงิน ไตรมาส 2/2565  
(0.37 MB) PDF
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง Q22022
ตารางสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้อง Q22022  
(0.13 MB) PDF