การค้ำประกัน

Krungthai e-LG on Blockchain
Krungthai e-LG on Blockchain
บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Blockchain อนุมัติไว ภายใน 1 ชั่วโมง
บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai LG Online)
บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai LG Online)
ออกหนังสือค้ำประกันอิเล็คทรอนิกส์ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ คล่องตัว เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
บริการหนังสือค้ำประกันกรุงไทย
บริการหนังสือค้ำประกันกรุงไทย
เพิ่มความมั่นใจให้ธุรกิจ ด้วยหนังสือค้ำประกันกรุงไทย สะดวก มั่นใจ อนุมัติไว ออกหนังสือค้ำประกันได้ทั้งรูปแบบกระดาษ Krungthai LG และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Krungthai e LG โดยเฉพาะกับหน่วยงานที่รองรับการรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
สินเชื่อธุรกิจแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
การค้ำประกัน
  • สินเชื่อระยะยาว
  • สินเชื่อหมุนเวียน
  • สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า
  • สินเชื่อโครงการพิเศษ
  • การค้ำประกัน
  • สินเชื่อกรุงไทย Supply Chain
  • กรุงไทยแฟ็กเตอริง