การค้ำประกัน

บริการหนังสือค้ำประกันกรุงไทย
บริการหนังสือค้ำประกันกรุงไทย
เพิ่มความมั่นใจให้ธุรกิจ ด้วยหนังสือค้ำประกันกรุงไทย สะดวก มั่นใจ อนุมัติไว ออกหนังสือค้ำประกันได้ทั้งรูปแบบกระดาษ (Krungthai LG) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e LG) สำหรับหน่วยงานที่รองรับการรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์
สินเชื่อธุรกิจแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
การค้ำประกัน
  • สินเชื่อระยะยาว
  • สินเชื่อหมุนเวียน
  • สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า
  • สินเชื่อโครงการพิเศษ
  • การค้ำประกัน
  • สินเชื่อกรุงไทย Supply Chain
  • กรุงไทยแฟ็กเตอริง