ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
S&P Global Ratings June 2021
Long-term BBB
Short-term A-2
Outlook Watch Negative
Stand-alone credit profile (SACP) bb+

Moody’s Investors Service June 2021
Long-term Baa1
Short-term P-2
Outlook Stable
Baseline Credit Assessment (BCA) baa3
Additional Tier I Subordinated Notes(USD)(1) Ba3

Fitch Ratings June 2021(2)
Foreign Currency Credit Ratings
Long-term BBB
Short-term F2
Outlook Stable
Viability Rating bbb-
National Credit Rating
Long-term AA+ (tha)
Short-term F1+ (tha)
Outlook Stable
THB-denominated Senior Unsecured Debentures AA+(tha)
Subordinated Debt (THB) AA-(tha)