ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
S&P Global Ratings Jan 2024
Long-term BBB-
Short-term A-3
Outlook Positive
Stand-alone credit profile (SACP) bb

Moody’s Investors Service Dec 2023
Long-term Baa1
Short-term P-2
Outlook Stable
Baseline Credit Assessment (BCA) baa3
Additional Tier I Subordinated Notes(USD)(1) Ba3

Fitch Ratings(3) Dec 2023
Foreign Currency Credit Ratings
Long-term BBB+
Short-term F1
Outlook Stable
Viability Rating bbb-
National Credit Rating
Long-term AAA (tha)
Short-term F1+ (tha)
Outlook Stable
THB-denominated Senior Unsecured Debentures AAA (tha)
Subordinated Debt (THB) AA (tha)