ข่าว CSR

Financial Planning
Financial Planning
ธนาคารกรุงไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินว่า เป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิต จึงร่ ...
ชุมชนตะเคียนเตี้ย
ชุมชนตะเคียนเตี้ย
ธนาคารกรุงไทยส่งเสริมวิสาหกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหว ...
Smart University
Smart University
ธนาคารกรุงไทยพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และสังคมไร้เงินสด ด้วยการเชื่อมโยงระบบ ...
SME Green Loan
SME Green Loan
ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนธุรกิจที่มีการพัฒนานวัตกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้ ...
Waste Management
Waste Management
ธนาคารกรุงไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้เหลือของเสียไป ...
Koh Tao
Koh Tao
ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ UNDP ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินโครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า สนั ...