อัตราต่างๆ และค่าธรรมเนียม

RATES & FEE
อัตราต่างๆและค่าธรรมเนียม
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD
USD
36.28
36.94
GBP
GBP
45.84
47.45
EUR
EUR
38.78
39.88
JPY
JPY
0.2287
0.2338
HKD
HKD
4.60
4.77
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
อัพเดทล่าสุด 19/06/2567 17:01
gray border
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR
7.05000
MOR
7.52000
MRR
7.57000
อัพเดทล่าสุด 19/06/2567
gray border
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย (%)
ออมทรัพย์
0.30000
ประจำ 3 เดือน
1.17
ประจำ 6 เดือน
1.25
ประจำ 12 เดือน
1.7
* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา
อัพเดทล่าสุด 19/06/2567
gray border
กองทุน
ชื่อกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด
เคแทม ออยล์ ฟันด์
4.74040
กองทุนเปิด
เคแทม โกลด์ ฟันด์
14.56150
อัพเดทล่าสุด 19/06/2567
gray border
ค่าบริการอื่นที่ธนาคารเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจบัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card)
เอกสารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
อัพเดทล่าสุด 1/10/2563
gray border
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อเช่าซื้อ
เอกสารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
อัพเดทล่าสุด 17/01/2554
gray border