อัตราต่างๆ และค่าธรรมเนียม

RATES & FEE
อัตราต่างๆและค่าธรรมเนียม
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD
USD
36.14
36.80
GBP
GBP
43.82
45.41
EUR
EUR
38.04
39.17
JPY
JPY
0.2409
0.2497
HKD
HKD
4.57
4.74
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
อัพเดทล่าสุด 29/09/2566 09:27
gray border
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR
6.80000
MOR
7.27000
MRR
7.32000
อัพเดทล่าสุด 21/09/2566
gray border
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย (%)
ออมทรัพย์
0.30000
ประจำ 3 เดือน
0.92
ประจำ 6 เดือน
1.05
ประจำ 12 เดือน
1.45
* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา
อัพเดทล่าสุด 21/09/2566
gray border
กองทุน
ชื่อกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด
เคแทม ออยล์ ฟันด์
5.30910
กองทุนเปิด
เคแทม โกลด์ ฟันด์
12.15340
อัพเดทล่าสุด 29/09/2566
gray border
ค่าบริการอื่นที่ธนาคารเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจบัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card)
เอกสารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
อัพเดทล่าสุด 1/10/2563
gray border
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อเช่าซื้อ
เอกสารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
อัพเดทล่าสุด 17/01/2554
gray border