กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Series Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Series Fund

จับเทรนด์เติบโต ในกองทุนผสมคุณภาพดีทันเกมการลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย
World Class Series Fund

นำโดย Fidelity International บลจ.อันดับโลก


KTWC-DEFENSIVE-A

ลงทุนอย่างสบายใจ ผ่านหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive
ระดับความเสี่ยง: 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมผสม ,กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 15% และลงทุนในตราสารหนี้ 85% พอร์ตเน้นตราสารหนี้ พิชิตเงินเฟ้อ
 • คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละสินทรัพย์โดยทีมงานจาก Fidelity
 • ไม่ต้องจับจังหวะ ไม่ต้องจัดพอร์ตลงทุนเอง เพราะมีมืออาชีพคอยปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
 • ใช้เงินลงทุนน้อยก็ได้รับบริการจาก Fidelity ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก
เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการโอกาสในการชนะเงินเฟ้อ และรับความผันผวนได้บ้าง

มูลค่าขั้นต่ำ
ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท

สนใจลงทุน

KTWC-DEFENSIVE-A 

คลิกลงทุน

รายละเอียดกองทุน KTWC-DEFENSIVE-A คลิก


KTWC-MODERATE-A

เปิดโอกาสรับผลตอบแทน ผ่านหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive
ระดับความเสี่ยง: 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมผสม ,กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 50% และลงทุนในตราสารหนี้ 50% รักษาสมดุลทั้งโอกาสเพิ่มผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยง
 • คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละสินทรัพย์โดยทีมงานจาก Fidelity
 • ไม่ต้องจับจังหวะ ไม่ต้องจัดพอร์ตลงทุนเอง เพราะมีมืออาชีพคอยปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
 • ใช้เงินลงทุนน้อยก็ได้รับบริการจาก Fidelity ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก
เหมาะสำหรับ
ผู้ที่เน้นการเติบโตของเงินลงทุน และอยากกระจายการลงทุนสามารถรับความผันผวนได้มากขึ้น 

มูลค่าขั้นต่ำ
ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท 

สนใจลงทุน

KTWC-MODERATE-A 

คลิกลงทุน

รายละเอียดกองทุน KTWC-MODERATE-A คลิก


KTWC-GROWTH-A

ให้เงินทำงานอย่างเต็มที่ ผ่านหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive
ระดับความเสี่ยง: 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมผสม ,กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 80% และลงทุนในตราสารหนี้ 20% เน้นพอร์ตโด เพิ่มโอกาสให้เงินทำงานเต็มที่
 • คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละสินทรัพย์โดยทีมงานจาก Fidelity
 • ไม่ต้องจับจังหวะ ไม่ต้องจัดพอร์ตลงทุนเอง เพราะมีมืออาชีพคอยปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
 • ใช้เงินลงทุนน้อยก็ได้รับบริการจาก Fidelity ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก
เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงและรับความผันผวนได้สามารถลงทุนในระยะยาว

มูลค่าขั้นต่ำ
ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท

สนใจลงทุน

KTWC-GROWTH-A 

คลิกลงทุน

รายละเอียดกองทุน KTWC-GROWTH-A คลิก


คำเตือน
กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน | ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน | ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา