กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Series Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Series Fund

จับเทรนด์เติบโต ในกองทุนผสมคุณภาพดีทันเกมการลงทุน
เลือกกองทุน
 • เลือกกองทุน
 • World Class Series Fund-Class SSF
 • World Class Series Fund Class A
 • ผลการดำเนินงาน


กองทุนเปิดกรุงไทย
World Class Series Fund
(Class SSF)

เปิดจำหน่าย 24 ต.ค. 66
พิเศษ! รับกองทุน KTSTPLUS-A 100 บาท
เมื่อซื้อครบทุกๆ 50,000 บาท*


KTWC-DEFENSIVE-SSF

ลงทุนอย่างสบายใจ ผ่านหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive (ชนิดเพื่อการออม)
ระดับความเสี่ยง:5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมผสม ,กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 15% และลงทุนในตราสารหนี้ 85% พอร์ตเน้นตราสารหนี้ พิชิตเงินเฟ้อ
 • คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละสินทรัพย์โดยทีมงานจาก Fidelity
 • ไม่ต้องจับจังหวะ ไม่ต้องจัดพอร์ตลงทุนเอง เพราะมีมืออาชีพคอยปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
 • ใช้เงินลงทุนน้อยก็ได้รับบริการจาก Fidelity ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการโอกาสในการชนะเงินเฟ้อ และรับความผันผวนได้บ้าง

KTWC-MODERATE-SSF

เปิดโอกาสรับผลตอบแทน ผ่านหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก 

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate (ชนิดเพื่อการออม)
ระดับความเสี่ยง: 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมผสม ,กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 50% และลงทุนในตราสารหนี้ 50% รักษาสมดุลทั้งโอกาสเพิ่มผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยง
 • คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละสินทรัพย์โดยทีมงานจาก Fidelity
 • ไม่ต้องจับจังหวะ ไม่ต้องจัดพอร์ตลงทุนเอง เพราะมีมืออาชีพคอยปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
 • ใช้เงินลงทุนน้อยก็ได้รับบริการจาก Fidelity ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่เน้นการเติบโตของเงินลงทุน และอยากกระจายการลงทุนสามารถรับความผันผวนได้มากขึ้น

KTWC-GROWTH-SSF

ให้เงินทำงานอย่างเต็มที่ ผ่านหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก 

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Growth
ระดับความเสี่ยง: 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมผสม ,กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 80% และลงทุนในตราสารหนี้ 20% เน้นพอร์ตโตเพิ่มโอกาสให้เงินทำงานเต็มที่
 • คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละสินทรัพย์โดยทีมงานจาก Fidelity
 • ไม่ต้องจับจังหวะ ไม่ต้องจัดพอร์ตลงทุนเอง เพราะมีมืออาชีพคอยปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
 • ใช้เงินลงทุนน้อยก็ได้รับบริการจาก Fidelity ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงและรับความผันผวนได้สามารถลงทุนในระยะยาว

หมายเหตุ
*ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. - 29 ธ.ค. 66 | เงื่อนไขเป็นไปตามที่บลจ. กรุงไทยกำหนด | กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา กองทุนเปิดกรุงไทย
World Class Series Fund
(Class A)

นำโดย Fidelity International บลจ.อันดับโลกKTWC-DEFENSIVE-A

ลงทุนอย่างสบายใจ ผ่านหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive
ระดับความเสี่ยง: 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมผสม ,กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 15% และลงทุนในตราสารหนี้ 85% พอร์ตเน้นตราสารหนี้ พิชิตเงินเฟ้อ
 • คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละสินทรัพย์โดยทีมงานจาก Fidelity
 • ไม่ต้องจับจังหวะ ไม่ต้องจัดพอร์ตลงทุนเอง เพราะมีมืออาชีพคอยปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
 • ใช้เงินลงทุนน้อยก็ได้รับบริการจาก Fidelity ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก
เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการโอกาสในการชนะเงินเฟ้อ และรับความผันผวนได้บ้าง

มูลค่าขั้นต่ำ
ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท

สนใจลงทุน

KTWC-DEFENSIVE-A 

คลิกลงทุน

รายละเอียดกองทุน KTWC-DEFENSIVE-A คลิก


KTWC-MODERATE-A

เปิดโอกาสรับผลตอบแทน ผ่านหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive
ระดับความเสี่ยง: 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมผสม ,กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 50% และลงทุนในตราสารหนี้ 50% รักษาสมดุลทั้งโอกาสเพิ่มผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยง
 • คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละสินทรัพย์โดยทีมงานจาก Fidelity
 • ไม่ต้องจับจังหวะ ไม่ต้องจัดพอร์ตลงทุนเอง เพราะมีมืออาชีพคอยปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
 • ใช้เงินลงทุนน้อยก็ได้รับบริการจาก Fidelity ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก
เหมาะสำหรับ
ผู้ที่เน้นการเติบโตของเงินลงทุน และอยากกระจายการลงทุนสามารถรับความผันผวนได้มากขึ้น 

มูลค่าขั้นต่ำ
ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท 

สนใจลงทุน

KTWC-MODERATE-A 

คลิกลงทุน

รายละเอียดกองทุน KTWC-MODERATE-A คลิก


KTWC-GROWTH-A

ให้เงินทำงานอย่างเต็มที่ ผ่านหุ้นและตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive
ระดับความเสี่ยง: 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ประเภทกองทุน: กองทุนรวมผสม ,กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 80% และลงทุนในตราสารหนี้ 20% เน้นพอร์ตโด เพิ่มโอกาสให้เงินทำงานเต็มที่
 • คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละสินทรัพย์โดยทีมงานจาก Fidelity
 • ไม่ต้องจับจังหวะ ไม่ต้องจัดพอร์ตลงทุนเอง เพราะมีมืออาชีพคอยปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับภาวะตลาด
 • ใช้เงินลงทุนน้อยก็ได้รับบริการจาก Fidelity ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก
เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงและรับความผันผวนได้สามารถลงทุนในระยะยาว

มูลค่าขั้นต่ำ
ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท

สนใจลงทุน

KTWC-GROWTH-A 

คลิกลงทุน

รายละเอียดกองทุน KTWC-GROWTH-A คลิกผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Series Fund

ชนิดสะสมมูลค่า
ลำดับที่ 1 KTWC-GROWTH-A 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน +7.56%

กองทุน / ระดับความเสี่ยง YTD 3 เดือน ตั้งแต่จัดตั้ง
KTWC-GROWTH-A
-1.65% +7.56% +2.11%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
+0.05% +8.55% N/A
ความผันผวนกองทุน
+8.55% +8.87% +8.82%กองทุน / ระดับความเสี่ยง YTD 3 เดือน ตั้งแต่จัดตั้ง
KTWC-MODERATE-A
-1.07% +6.18% +2.39%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
+0.05% +8.55% N/A
ความผันผวนกองทุน
+6.32% +6.60% +6.67%กองทุน / ระดับความเสี่ยง YTD 3 เดือน ตั้งแต่จัดตั้ง
KTWC-MODERATE-A
-0.13% +3.92% +2.48%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-0.28% +2.23% N/A
ความผันผวนกองทุน
+2.75% +3.42% +3.32%


ผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Series Fund

ชนิดเผื่อการออม
ลำดับที่ 1 KTWC-GROWTH-SSF ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน +7.55%

กองทุน / ระดับความเสี่ยง YTD 3 เดือน ตั้งแต่จัดตั้ง
KTWC-GROWTH-A
-1.65% +7.55% +7.72%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
+0.05% +8.55% N/A
ความผันผวนกองทุน
+8.54% +8.87% +8.66%กองทุน / ระดับความเสี่ยง YTD 3 เดือน ตั้งแต่จัดตั้ง
KTWC-MODERATE-A
-1.07% +6.18% +6.35%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
+0.05% +8.55% N/A
ความผันผวนกองทุน
+6.32% +6.60% +6.45%กองทุน / ระดับความเสี่ยง YTD 3 เดือน ตั้งแต่จัดตั้ง
KTWC-MODERATE-A
-0.13% +3.92% +3.91%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-0.28% +2.23% N/A
ความผันผวนกองทุน
+2.75% +3.42% +3.34%> ที่มา: KTAM ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา