เงินฝากออมทรัพย์

ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
เงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คล่องตัวทุกกิจกรรมการเงิน
เปิดบัญชีให้ลูก ปลูกฝังรักการออม
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings)
เปิดบัญชีให้ลูกเพื่อปลูกฝังนิสัยการออมให้ลูกง่าย ๆ ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทำธุรกรรมง่าย ไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษหากฝากมากกว่าถอน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน (Basic Banking Account) desktop
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
(Basic Banking Account)
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุ ออมเงินได้แบบสบายใจ ใช้ฟรี* ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี พร้อมรับดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีออมทรัพย์ปกติ
เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ ดอกเบี้ยสูง
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน Website (DIP & GO)
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาดำเนินการที่สาขา
เงินฝาก Krungthai Care Savings
Krungthai Care Savings
เงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ