สินเชื่อกรุงไทย Supply Chain

สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)
สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า
(Buyer Financing)
สินเชื่อและผู้ช่วยทางการเงิน สำหรับเจ้าของธุรกิจผู้จัดจำหน่ายอย่างครบวงจร
สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)
สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า
(Supplier Financing)
เพิ่มเงินหมุนกิจการที่ขายสินค้าให้กับบริษัทที่ร่วมมือกับธนาคารอย่างครบวงจร
สินเชื่อธุรกิจแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
สินเชื่อกรุงไทย Supply Chain
  • สินเชื่อระยะยาว
  • สินเชื่อหมุนเวียน
  • สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า
  • สินเชื่อโครงการพิเศษ
  • การค้ำประกัน
  • สินเชื่อกรุงไทย Supply Chain
  • กรุงไทยแฟ็กเตอริง