ข้อมูลนำเสนอ และ Fact Sheet

ข้อมูลนำเสนอ
และ Fact Sheet

ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3 (3Q2022)
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3 (3Q2022)  
(1.41 MB) PDF
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2 (2Q2022)
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2 (2Q2022)  
(1.15 MB) PDF
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1 (1Q2022)
ปี 2565 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1 (1Q2022)  
(0.99 MB) PDF