ข้อมูลนำเสนอ และ Fact Sheet

ข้อมูลนำเสนอ
และ Fact Sheet

ปี 2564 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2
ปี 2564 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2  
(1.05 MB) PDF
ปี 2564 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1
ปี 2564 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1  
(1.04 MB) PDF