ข้อมูลนำเสนอ และ Fact Sheet

ข้อมูลนำเสนอ
และ Fact Sheet

ปี 2566 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3 (3Q2023)
ปี 2566 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3 (3Q2023)  
(2.89 MB) PDF
ปี 2566 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2 (2Q2023)
ปี 2566 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2 (2Q2023)  
(2.20 MB) PDF
ปี 2566 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1 (1Q2023)
ปี 2566 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1 (1Q2023)  
(2.44 MB) PDF