ข้อมูลนำเสนอ และ Fact Sheet

ข้อมูลนำเสนอ
และ Fact Sheet

Investor Presentation(4Q2019)
Investor Presentation(4Q2019)  
(0.63 MB) PDF
ปี 2562 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4
ปี 2562 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4  
(0.61 MB) PDF
Investor Presentation(3Q2019)
Investor Presentation(3Q2019)  
(0.57 MB) PDF
ปี 2562 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3
ปี 2562 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3  
(0.57 MB) PDF
Investor Presentation(2Q2019)
Investor Presentation(2Q2019)  
(0.69 MB) PDF
ปี 2562 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2
ปี 2562 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2  
(0.62 MB) PDF
Investor Presentation(1Q2019)
Investor Presentation(1Q2019)  
(0.56 MB) PDF
ปี 2562 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1
ปี 2562 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1  
(0.72 MB) PDF