ข้อมูลนำเสนอ และ Fact Sheet

ข้อมูลนำเสนอ
และ Fact Sheet

ปี 2563 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4
ปี 2563 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4  
(0.82 MB) PDF
ปี 2563 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3
ปี 2563 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3  
(1.15 MB) PDF
ปี 2563 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2
ปี 2563 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 2  
(0.83 MB) PDF
ปี 2563 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1
ปี 2563 - เอกสารการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 1  
(1.24 MB) PDF