ลงทุน ซื้อ-ขาย พันธบัตรรัฐบาลตลาดรอง

ลงทุน ซื้อ-ขาย พันธบัตรรัฐบาลตลาดรอง

สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม สามารถลงทุนง่าย ๆ ด้วยตัวเองผ่านแอปฯ
เป๋าตัง และ บริการ Money Connect ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
โอกาสสร้างกำไรจากพันธบัตรรัฐบาลที่ยังไม่ครบกำหนดอายุ
checkimg
สามารถเลือกจังหวะการเข้าลงทุนพันธบัตรรัฐบาลที่เหมาะสม
checkimg
วางแผนการลงทุนได้เง่าย ๆ ด้วยการเลือกรุ่นพันธบัตรรัฐบาล อายุ และ ผลตอบแทนที่ต้องการลงทุน

ลงทุน ซื้อ-ขาย พันธบัตรรัฐบาลตลาดรอง
สามารถลงทุนง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
ด้วยตัวเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน


ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง
รองรับทั้งระบบ iOS และ Android

ดาวน์โหลดแอปฯ Krungthai NEXT
รองรับทั้งระบบ iOS และ Android

คุณสมบัตรผู้ใช้บริการ
  • ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัตรประชาชน
  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
คุณสมบัตรผู้ใช้บริการ
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • สอบถามเพิ่มเติม Krungthai Contact Center 02-111-1111

ดาวน์โหลดแอปฯ Krungthai NEXT รองรับทั้งระบบ iOS และ Android | ธนาคารกรุงไทย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม สามารถลงทุนง่าย ๆ ด้วยตัวเองผ่านแอปฯ เป๋าตัง และ บริการ Money Connect ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้