รายงานความยั่งยืน

Invisible Banking


       ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางดิจิทัล ตามแนวคิดของ Digital Banking เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิต การดำเนินธุรกิจ และความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้รับความสะดวก ประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัย ดังนี้ 

เป๋าตัง

ในรอบปีที่ผ่านมาธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน เป๋าตังในรูปแบบ Open Digital Platform เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ทั้งในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาความเดือนร้อนจากวิกฤตโควิด 19 และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการที่มีความโปร่งใส ไม่มีการคอร์รัปชันเพราะเป็นกระบวนการทางตรงที่ไม่มีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม และเป็นกระบวนการ Paperless เช่น โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” “คนละครึ่ง” “ชิมช้อปใช้” “เราเที่ยวด้วยกัน” ‘’One Baht Bond” “Krungthai Health Platform” โดยสามารถอ่านรายละเอียดการดำเนินงานได้ที่ การให้บริการทางการเงินอย่างครบถ้วนทั้งระบบ

Krungthai NEXT

ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” เพื่อก้าวสู่การเป็น The Full-scale Digital Banking โดยได้ใช้ระบบ Cloud Native ที่เป็นธนาคารแรกของประเทศไทย และใช้เทคโนโลยี 3S อันได้แก่ Scalability – รองรับการทำธุรกรรมการเงินที่พร้อมกันจำนวนมหาศาลในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยปัจจุบันมีผู้ใช้ NEXT มากกว่า 10 ล้านคน Stability - มีความเสถียรใช้งานได้อย่างลื่นไหล และ Security – มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และยังมีระบบต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้แก่ 

  • เปิดบัญชีออมทรัพย์กรุงไทย NEXT Saving โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และไม่ต้องมีวงเงินขั้นต่ำ

  • บริการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันเดินทาง 

  • e – Donation กรุงไทยเติมบุญ ที่สามารถสแกนเงินบริจาควัด โดยสามารถรับใบอนุโมทนาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลดหย่อนภาษีได้ทันที 

  • บริการจอง-ซื้อ ล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 

  • มีระบบรองรับการใช้งานผ่านฟังก์ชันตัวช่วยการเข้าถึง เช่น Voice Over ของระบบ iOS หรือ Talk Back ของระบบ Android ทำให้ผู้พิการทางสายตาทำธุรกรรมทางการเงินได้เหมือนกับคนทั่วไป และยังมีฟังก์ชันที่ครอบคลุมบริการชำระค่าน้ำ และค่าไฟ 

  • มีบริการ Digital Lending เพื่อให้บริการมีความครอบคลุมกับประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล
    โดยไม่ต้องใช้เอกสาร

  • สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น ซื้อกองทุนรวม ซื้อหุ้น ซื้อประกัน และสามารถยื่นคำขอตรวจสอบเครดิตบูโร

  • ใช้ระบบ Face Authentication เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai NEXT

Krungthai Connext 

เป็นบริการแจ้งเตือนเงินเข้า-ออกบัญชีกรุงไทยผ่าน LINE รวมถึงบริการเสริมต่างๆ ของธนาคารด้วยการนำเทคโนโลยี Chatbot มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เช่นการเช็คยอดเงินในบัญชี และบัตร Krungthai Travel Card การจองคิวสาขา การค้นหา ATM และสาขาใกล้ตัวโดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 7 ล้านคน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Connext