รายงานความยั่งยืน

Invisible Banking


       ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางดิจิทัล ตามแนวคิดของ Digital Banking เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิต การดำเนินธุรกิจ และความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้รับความสะดวก ประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัย ดังนี้ 

เป๋าตัง

ในรอบปีที่ผ่านมาธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน เป๋าตังในรูปแบบ Open Digital Platform เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ทั้งในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาความเดือนร้อนจากวิกฤตโควิด 19 และเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการที่มีความโปร่งใส ไม่มีการคอร์รัปชันเพราะเป็นกระบวนการทางตรงที่ไม่มีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม และเป็นกระบวนการ Paperless เช่น โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” “คนละครึ่ง” “ชิมช้อปใช้” “เราเที่ยวด้วยกัน” ‘’One Baht Bond” “Krungthai Health Platform” โดยสามารถอ่านรายละเอียดการดำเนินงานได้ที่ การให้บริการทางการเงินอย่างครบถ้วนทั้งระบบ

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการบนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้แก่

“Krungthai Gold Wallet” เพื่อเปิดโอกาสนักลงทุนทั่วไปเข้าถึงการลงทุนทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ได้แบบเรียลไทม์ ในเวลาที่ตลาดทองคำต่างประเทศเปิดทำการ โดยราคาซื้อขายอ้างอิงตามราคาตลาดโลก บนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านช่องทางออนไลน์ครบวงจร ตั้งแต่เปิดบัญชี เติมและแลกเงิน ซื้อและขายทองคำ ร่วมกับ MTS GOLD แม่ทองสุก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการค้าทองคำ ตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ และลดภาระการเก็บรักษาทองคำของผู้ลงทุน และไม่มีค่าธรรมเนียม

นักลงทุนสามารถซื้อขายทำกำไรจากราคาทองโลก โดยตัดหรือรับเงินในบัญชีดอลลาร์สหรัฐได้โดยตรง ซึ่งสามารถเปิดบัญชีสกุลเงินดอลลาร์เพื่อซื้อขายแบบออนไลน์ครบวงจร (eFCD) ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นบริการด้านการลงทุนแบบออนไลน์อย่างครบวงจร ที่จะช่วยสนับสนุนให้คนไทยสามารถทำการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศได้คล่องตัว ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน และมีทางเลือกในการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่หลากหลายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการผลักดันให้เกิดระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไทย (FX Ecosystem) ในระยะยาว ทั้งนี้ จะเริ่มนำร่องให้บริการ วันที่ 25 ต.ค. 64

ทั้งนี้ บริการ Krungthai Gold Wallet ถือเป็นการต่อยอดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของธนาคาร เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( SDGs) สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนทุกกลุ่ม เพียงเงินลงทุนเพียง 6,000 บาท (0.1 ออนซ์) บนช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ต้องเดินทางไปยังร้านทอง ไม่ต้องใช้เอกสาร มีความโปร่งใส ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ร่วมมือกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ต่อประชาชน ซึ่งถือเป็นการซื้อขายหุ้นกู้ด้วยระบบดิจิทัลวอลเล็ต เต็มรูปแบบครั้งแรกในเอเชีย ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาตลาดทุนไทย เพื่อยกระดับศักยภาพของ Platform ให้สามารถบริการครอบคลุมกิจกรรมหลักในชีวิตของลูกค้าและประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งด้านบริการทางการเงิน สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ รวมถึงการออมและการลงทุน โดยธนาคารกรุงไทยยังให้บริการเป็นตัวกลางสำหรับตลาดรอง เพื่อให้นักลงทุนมีช่องทางการซื้อขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับหุ้นกู้และได้รับเงินทันที

โดยการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลปตท.สผ. นั้น เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของธนาคาร ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( SDGs) ทั้งในด้านการนำนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนายกระดับตลาดทุนไทย นำเสนอบริการที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นผลิตภัณฑ์แบบ Scriptless ไม่ต้องใช้เอกสาร ลดการเดินทางไปสาขา ทำธุรกรรมบนแอปฯเป๋าตังได้ทันที ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยมีผู้ใช้งานกว่า 33 ล้านคน ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนและการออมได้ทั่วถึง ลดปัญหาความเหลื่อมล้า มีระบบที่โปร่งใส ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

การเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลปตท.สผ. มีจำนวนผู้ลงทุนทั้งหมด 8,363 คน และจำหน่ายหมดในเวลา 8 นาที 12 วินาที โดยวงเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ทำให้ผู้ลงทุนกระจายตัวในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 40.9% และต่างจังหวัด 59.1% โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ลงทุนสูงถึง 11.61% และกระจายตัวทุกช่วงอายุระหว่าง 20-89 ปี โดยเฉพาะกลุ่ม First Jobber 20-29 ปี 7.8% และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 25% สะท้อนถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสินทรัพย์ลงทุนที่ตอบโจทย์เรื่องการออมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นอกจากนี้ ด้วยเงินที่ระดมทุนได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับสกุลเงินในการดำเนินงานของบริษัท ปตท.สผ. ที่มีการบริหารจัดการเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ธนาคารกรุงไทย และ บริษัท ปตท.สผ. จึงได้เข้าทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ที่มีการวัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG-Linked Cross Currency Swap เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของตลาดทุนไทย ที่ให้การสนับสนุนความสำคัญด้าน ESG ให้ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ร่วมมือกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดขายหุ้นกู้ภาคเอกชนออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านวอลเล็ต บนแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งถือเป็น อสังหาริมทรัพย์ “รายแรกในเอเชีย” และสามารถจัดจำหน่ายครบวงเงิน 2,000 ล้านบาท ได้ภายใน 3 นาที 38 วินาที โดยการจัดจำหน่ายด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งการออมได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ มีระบบที่โปร่งใส ลดการใช้กระดาษ รวมถึงเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต

รวมถึงได้ร่วมมือกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT สนอขายหุ้นกู้ ‘MINT e-Bond’ ให้แก่นักลงทุนรายย่อย ชุดที่ 3 (หุ้นกู้ดิจิทัล) ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท

ร่วมมือกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ เสนอขาย หุ้นกู้ดิจิทัล จำนวน 1,000 ล้านบาท โดยโดยจัดจำหน่ายหมดในเวลา 4.23 นาที และล่าสุดได้ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล 8,000 ล้านบาท โดยขายหมดได้ภายในเวลา 15 นาที ตอกย้ำถึงความเป็น Open Digital Platform ของประเทศ ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

Krungthai NEXT

ธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” เพื่อก้าวสู่การเป็น The Full-scale Digital Banking โดยได้ใช้ระบบ Cloud Native ที่เป็นธนาคารแรกของประเทศไทย และใช้เทคโนโลยี 3S อันได้แก่ Scalability – รองรับการทำธุรกรรมการเงินที่พร้อมกันจำนวนมหาศาลในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยปัจจุบันมีผู้ใช้ NEXT มากกว่า 10 ล้านคน Stability - มีความเสถียรใช้งานได้อย่างลื่นไหล และ Security – มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และยังมีระบบต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้แก่ 

  • เปิดบัญชีออมทรัพย์กรุงไทย NEXT Saving โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และไม่ต้องมีวงเงินขั้นต่ำ

  • บริการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันเดินทาง 

  • e – Donation กรุงไทยเติมบุญ ที่สามารถสแกนเงินบริจาควัด โดยสามารถรับใบอนุโมทนาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลดหย่อนภาษีได้ทันที 

  • บริการจอง-ซื้อ ล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 

  • มีระบบรองรับการใช้งานผ่านฟังก์ชันตัวช่วยการเข้าถึง เช่น Voice Over ของระบบ iOS หรือ Talk Back ของระบบ Android ทำให้ผู้พิการทางสายตาทำธุรกรรมทางการเงินได้เหมือนกับคนทั่วไป และยังมีฟังก์ชันที่ครอบคลุมบริการชำระค่าน้ำ และค่าไฟ 

  • มีบริการ Digital Lending เพื่อให้บริการมีความครอบคลุมกับประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล
    โดยไม่ต้องใช้เอกสาร

  • สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น ซื้อกองทุนรวม ซื้อหุ้น ซื้อประกัน และสามารถยื่นคำขอตรวจสอบเครดิตบูโร

  • ใช้ระบบ Face Authentication เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai NEXT

Krungthai Connext 

เป็นบริการแจ้งเตือนเงินเข้า-ออกบัญชีกรุงไทยผ่าน LINE รวมถึงบริการเสริมต่างๆ ของธนาคารด้วยการนำเทคโนโลยี Chatbot มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เช่นการเช็คยอดเงินในบัญชี และบัตร Krungthai Travel Card การจองคิวสาขา การค้นหา ATM และสาขาใกล้ตัวโดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 7 ล้านคน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Connext