คำถามที่พบบ่อย

TRC Code
คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ)
คำอธิบาย (ภาษาไทย)
ACD
AUTO DR/CR for DDA Deposit
โอนเงินเข้า บัญชีกระแสรายวัน
ACSAL
DDA Salary Deposit for Auto DR/CR
เข้าเงินเดือน บัญชีกระแสรายวัน
ACW
AUTO DR/CR for DDA Withdrawn
โอนเงินออก บัญชีกระแสรายวัน
ACWFE
DDA Withdrawal Fee for AUTO DR/CR
หักค่าธรรมเนียม บัญชีกระแสรายวัน
ADDDC
ADM CASH DEPOSIT C/A
รายการปรับปรุงคืนเงินลูกค้าเข้าบัญชีกระแสรายวัน กรณีที่ระบบเกิดความขัดข้องขณะฝากเงินสดที่เครื่อง ADM
ADDFE
ADM FEE WITHDRAWAL C/A
รายการหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีกระแสรายวันของการปรับปรุงคืนเงินลูกค้าที่เกิดจากการทำรายการผ่านเครื่อง ADM
ADMAJC
ADM Adjust Transaction to DDA
เข้าบัญชีกระแสรายวัน เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชี ADM
ADMAJS
ADM Adjust Transaction to SAV
เข้าบัญชีออมทรัพย์ เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชี ADM
ADSDC
ADM CASH DEPOSIT S/A
รายการปรับปรุงคืนเงินลูกค้าเข้าบัญชีออมทรัพย์ กรณีที่ระบบเกิดความขัดข้องขณะฝากเงินสดที่เครื่อง ADM<span class="forcebreakline">คำถามที่พบบ่อยของ</span><span class="forcebreakline">ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่</span>
คำถามที่พบบ่อยของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่