บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt

บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt

เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ
โดยธนาคารจะชำระสินค้าให้ก่อนช่วยให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างไร้รอยสะดุด
บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้า Trust Receipt
เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติวงเงิน LC+T/R หรือ T/R กับธนาคาร
  • ลูกค้าสามารถทำ T/R เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 180 วัน
เอกสารประกอบการใช้บริการ
  • สัญญาสินเชื่อทรัสต์รีซีท/สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า
  • เอกสารประกอบตามตั๋วเรียกเก็บแบบ L/C