ข้อมูลนำเสนอ

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel
ปี 2565 - ธันวาคม
ปี 2565 - ธันวาคม  
(1.83 MB) PDF
ปี2565 - มิถุนายน
ปี2565 - มิถุนายน  
(1.19 MB) PDF