ข้อมูลนำเสนอ

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel

การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ Basel
ปี 2564 - ธันวาคม
ปี 2564 - ธันวาคม  
(1.95 MB) PDF
ปี2564 - มิถุนายน
ปี2564 - มิถุนายน  
(1.21 MB) PDF