ประกันอื่นๆ / วินาศภัย

ประกันอุบัติเหตุ - ประกันภัย ไซเบอร์ ช้อปปิ้ง ชิลล์ ธนาคารกรุงไทย
ประกันภัย ไซเบอร์ ช้อปปิ้ง ชิลล์
ประกันภัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์
ประกันอุบัติเหตุ - ประกันภัย ไซเบอร์ ช้อปฟิน ธนาคารกรุงไทย
ประกันภัย ไซเบอร์ ช้อปฟิน
ช้อปออนไลน์อย่างมั่นใจ ปลอดภัยด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ประกันคุ้มครองภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ TIP Cyber Shopping Chill
ประกันคุ้มครองภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ TIP Cyber Shopping Chill
ประกันภัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์
กรุงไทย สินเชื่อปลอดภัย
กรุงไทย สินเชื่อปลอดภัย
ชดเชยยอดค้างชำระหนี้สินเชื่อของธนาคาร เมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย
ประกันภัย กรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
ประกันภัย กรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME อุ่นใจนานขึ้น
เลือกประกันที่คุณต้องการ

ป้องกันความเสี่ยง ปกป้องความเสียหายในทรัพย์สิน

คำถามที่พบบ่อย

ประกันวินาศภัย คืออะไร

การที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ซึ่งความเสียหายนั้นสามารถประเมินมูลค่าหรือกำหนดเป็นวงเงินได้ เช่น บ้าน รถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัย

การประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ครอบคลุมอะไรบ้าง

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยพิบัติ (น้ำท่วม ลมพายุ หรือแผ่นดินไหว) ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด