ประกันอื่นๆ / วินาศภัย

ประกันภัยบ้าน Home Beyond
ประกันภัยบ้าน Home Beyond
ประกันภัยคุ้มครอง 360 องศา คุ้มครองภัยเกิดทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน คุ้มครองแบบเหนือระดับ
ประกันอัคคีภัย เซฟ เซฟ
ประกันอัคคีภัย เซฟ เซฟ
อุ่นใจทั้งบ้านและคอนโดมิเนียม คุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท
ประกันสินเชื่อเบาใจ
ประกันสินเชื่อเบาใจ
ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ประกันสินเชื่อสบายใจ
ประกันสินเชื่อสบายใจ
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
ประกันสินเชื่อมีสุข
ประกันสินเชื่อมีสุข
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ มีเงินชดเชยเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
เลือกประกันอุบัติเหตุที่คุณต้องการ

ป้องกันความเสี่ยง ปกป้องความเสียหายในทรัพย์สิน

คำถามที่พบบ่อย

ประกันวินาศภัย คืออะไร

การที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ซึ่งความเสียหายนั้นสามารถประเมินมูลค่าหรือกำหนดเป็นวงเงินได้ เช่น บ้าน รถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัย

การประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ครอบคลุมอะไรบ้าง

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยพิบัติ (น้ำท่วม ลมพายุ หรือแผ่นดินไหว) ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด