ประกันภัยรถยนต์ TIP Lady

ประกันภัยรถยนต์ TIP Lady

ประกันภัยรถยนต์ TIP Lady
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ให้ความคุ้มครองและบริการเพิ่มเติมจากประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 สำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ
checkimg
มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT และ ช่องทางสาขาของธนาคารได้แล้ววันนี้

ประกันภัยรถยนต์ TIP Lady
แผนประกันและความคุ้มครอง
รถยนต์กลุ่ม 110 รถยนต์กลุ่ม 320
ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง
ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
1 –10 ปี 1 – 5 ปี 1 – 7 ปี 1 – 3 ปี
 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
  รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (บาท)
  ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
1 ล้าน/คน
10 ล้าน/ครั้ง
1 ล้าน/คน
10 ล้าน/ครั้ง
1 ล้าน/คน
10 ล้าน/ครั้ง
1 ล้าน/คน
10 ล้าน/ครั้ง
  ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5 ล้าน/ครั้ง 5 ล้าน/ครั้ง 5 ล้าน/ครั้ง 5 ล้าน/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (บาท)
  ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2 แสน/คน 3 แสน/คน 1 แสน/คน 2 แสน/คน
  ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
2 แสน/คน 3 แสน/คน 1 แสน/คน 2 แสน/คน
  ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
3 แสน/ครั้ง 5 แสน/ครั้ง 2 แสน/ครั้ง 3 แสน/ครั้ง
ความคุ้มครองพิเศษตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์
 • คุ้มครองค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 • คุ้มครองกระเป๋าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และทรัพย์สินส่วนตัวในรถ สูงสุด 20,000 บาท
 • ชดเชยค่าเดินทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายถูก และนำรถเข้าซ่อมเกิน 12 ชม. รับ 2,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 3 ครั้ง/ปี
จำนวนที่นั่ง
7 คน 7 คน 3 คน 3 คน

หมายเหตุ: รถยนต์กลุ่ม 110 ได้แก่ กระบะ 4 ประตู รถยนต์กลุ่มรถอเนกประสงค์ (SUV) รถยนต์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ไม่เกิน 7 ที่นั่ง รวมทั้งรถยุโรป ส่วนรถยนต์กลุ่ม 320 ได้แก่รถกระบะ 2 ประตู ที่ไม่เกิน 3 ที่นั่ง

บริการพิเศษตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 1. สิทธิประโยชน์ค่าตั๋วเดินทาง เมื่อรถเกิดขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถขับต่อได้ ในรัศมีที่ไกลจากบ้านเกิน 100 กิโลเมตร
 2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 3. พนักงานขับรถผู้หญิง 1 ครั้ง/ปี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท กำหนด)
 4. บริการรับรถเข้าซ่อมแทนลูกค้า โดยอู่มาตรฐาน

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกคัน
 2. รถยนต์ที่เอาประกันภัยต้องจดทะเบียนเป็นชื่อบุคคลเท่านั้น โดยรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถมูลนิธิ รถติดไซเรน รถโหลดเตี้ย หรือรถที่มีการดัดแปลงสภาพทุกชนิด
 3. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
 4. เบี้ยประกันภัยเฉพาะการซื้อกรมธรรม์ครั้งแรกเท่านั้น โดยปีต่ออายุจะพิจารณาตามประวัติลูกค้าแต่ละราย โดยเบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีอากร แต่ไม่รวม พ.ร.บ.
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสม
 6. กรมธรรม์จะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้ว  
 7. ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อควรรู้

 • รับประกันภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์