ประกันภัยรถยนต์ Car Protect ประเภท 1

ประกันภัยรถยนต์ Car Protect ชั้น 1

ขับขี่อุ่นใจ จัดเต็มความคุ้มครองที่ครอบคลุม
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
อุ่นใจด้วยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
คุ้มครองครบทั้งคุณ และรถ
checkimg
มีเงินชดเชยรายได้ และชดเชยค่าเดินทาง
checkimg
มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ซื้อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ประกันภัยรถยนต์ Car Protect ชั้น 1
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ Car Protect ประเภท 1 (ซ่อมห้าง)


ความคุ้มครอง
(หน่วย : บาท)
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
(อายุ 1 - 5 ปี)
รถเก๋ง
(110)
รถกระบะ
(320)
Luxury Toyota & LexusLuxury Toyota & Lexus
รถเก๋ง
(110)
รถตู้
(210)
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ต่อคน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อครั้ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
2.2 รถยนต์สูญหาย – ไฟไหม้
ไม่เกินทุนประกันภัย ไม่เกินทุนประกันภัย ไม่เกินทุนประกันภัย ไม่เกินทุนประกันภัย
3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01)
ต่อคน 150,000 (7 คน) 150,000 (3 คน) 150,000 (7 คน) 150,000
(12 คน)
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) ต่อคน 150,000 (7 คน) 150,000 (3 คน) 150,000 (7 คน) 150,000
(12 คน)
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03) ต่อครั้ง 300,000
(ไม่ระบุคนขับ)
300,000
(ไม่ระบุคนขับ)
300,000 300,000
500,000
(ระบุคนขับ)
500,000
(ระบุคนขับ)
4. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
4.1 เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์ เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
1,800 /วัน 1,800 /วัน 1,800 /วัน 1,800 /วัน

4.2 เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์
     เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ (ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี)

กรณีเป็นฝ่ายถูก
ต่อครั้ง
1,000 1,000 1,500 1,500
กรณีเป็นฝ่ายผิด
ต่อครั้ง
750 750
4.3 การประกันภัยโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ - - 30,000 30,000
4.4 เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถยนต์สูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง - - 30,000 30,000
4.5 บริการช่วยเหลือกรณีรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง มี มี มี มี

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ Car Protect ประเภท 1 (ซ่อมอู่)ความคุ้มครอง
(หน่วย : บาท)
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
(อายุ 2 - 10 ปี)
รถเก๋ง
(110)
รถกระบะ
(320)
Luxury Toyota & LexusLuxury Toyota & Lexus
รถเก๋ง
(110)
รถตู้
(210)
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ต่อคน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อครั้ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
   2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
   2.2 รถยนต์สูญหาย – ไฟไหม้
ไม่เกินทุนประกันภัย ไม่เกินทุนประกันภัย ไม่เกินทุนประกันภัย ไม่เกินทุนประกันภัย
3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01)
ต่อคน 150,000 (7 คน) 150,000 (3 คน) 150,000
 (7 คน)
150,000
(12 คน)
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) ต่อคน 150,000 (7 คน) 150,000 (3 คน) 150,000
(7 คน)
150,000
(12 คน)
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03) ต่อครั้ง 300,000
(ไม่ระบุคนขับ)
300,000
(ไม่ระบุคนขับ)
300,000 300,000
500,000
(ระบุคนขับ)
500,000
(ระบุคนขับ)
4. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
4.1 บริการช่วยเหลือกรณีรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง
มี มี มี มี
เงื่อนไขการรับประกันภัยรถยนต์ Car Protect ประเภท 1
 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
  1.1 รถยนต์ใช้ส่วนบุคคลจดทะเบียนนั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110 เท่านั้น)
  1.2 รถกระบะจดทะเบียนบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 320 เท่านั้น) ไม่เกิน 3 ที่นั่ง ไม่รวมรถกระบะติดคอก โครงเหล็ก หรือตู้ทุกชนิด
  1.3 รถยนต์ใช้ส่วนบุคคล จดทะเบียนนั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 210 เท่านั้น)
 2. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย 2.1 ซ่อมห้าง รับประกันภัยรถยนต์ อายุ 1 - 5 ปี 2.2 ซ่อมอู่ รับประกันภัยรถยนต์ อายุ 2 - 10 ปี
 3. กำหนดทุนประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ ณ วันทำประกันภัย (ราคารวมอุปกรณ์ตกแต่ง, ถ้ามี)
 4. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานที่มีการติดตั้งมาจากโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์เต็มวงเงิน (วงเงินคุ้มครองรวมอยู่ในทุนประกันภัยแล้ว)
 5. ขยายความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ นอกเหนือจากที่มีการติดตั้งมาจากโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ เฉพาะ ล้อแม็กซ์, เครื่องเสียง, โทรทัศน์ติดรถยนต์, กล้องติดรถยนต์, สปอล์ยเลอร์, ฟิล์มกรองแสง ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท (วงเงินคุ้มครองรวมอยู่ในทุนประกันภัยแล้ว)
 6. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ Supercar รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิด รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรือ Test drive ทุกกรณี
 7.  ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความเย็น สีชนิดพิเศษ เคฟล่า สติ๊กเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสีทุกชนิด
 8. รถยนต์ยี่ห้อ Chevrolet ไม่เสนอราคาซ่อมห้าง

ข้อควรทราบ
 1. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น

 2. รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 3. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548

 4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันวินาศภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์