ประกันภัยรถยนต์ Car Protect ชั้น 2+ 3+ 3

ประกันภัยรถยนต์ Car Protect ชั้น 2+ 3+ 3

ขับขี่สบายใจ ครอบคลุมความคุ้มครอง ด้วยค่าเบี้ยฯ ราคาสบายกระเป๋า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองน้ำท่วม สูญหาย ไฟไหม้
checkimg
คุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถ
checkimg
มีเงินชดเชยรายได้ และชดเชยค่าเดินทาง
checkimg
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ซื้อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
checkimg
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ Car protect ประเภท 3 เริ่มต้น 1,800 บาท/ปี
ประกันภัยรถยนต์ Car Protect ชั้น 2+ 3+ 3
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เริ่มต้นฯ 6,400 บาท/ปี


ความคุ้มครอง (หน่วย : บาท) จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (อายุรถไม่เกิน 25 ปี)
(รถเก๋งและรถเก๋งเพื่อพาณิชย์ (110,120) , รถกระบะ (320))
Car Protect 2+ แผน 1 Car Protect 2+ แผน 2 Car Protect 3+
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ต่อคน 500,000 500,000 500,000
ต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อครั้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000

2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
2.1 เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถแจ้งคู่กรณีได้
2.2 เนื่องจากภัยน้ำท่วม
2.3 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้

ไม่เกินทุนประกันภัย
50,000
ไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่เกินทุนประกันภัย
50,000
ไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) (7/ 3 คน)
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) (7/ 3 คน)
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03)
200,000
200,000
300,000
200,000
200,000
300,000
200,000
200,000
300,000
4. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
4.1 เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
1,800 /วัน 1,800 /วัน 1,800 /วัน
4.2 เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่จากอุบัติเหตุ (ไม่เกิน 3 ครั้ง/ ปี) 
- กรณีเป็นฝ่ายถูก
- กรณีเป็นฝ่ายผิด
1,000 /ครั้ง
1,000 /ครั้ง
3,000 /ครั้ง
1,000 /ครั้ง
1,000 /ครั้ง
1,000 /ครั้ง
4.3 การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ 20,000 20,000 20,000
4.4 บริการช่วยเหลือกรณีรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง มี มี มี
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เริ่มต้นฯ 6,400 บาท/ปี

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร / ปี (หน่วย : บาท)
ยี่ห้อ Brand ทุนประกันภัย ประเภท 2+ แผน 1 ประเภท 2+ แผน 2 ประเภท 3+
ทะเบียน
กรุงเทพฯ
ทะเบียน
ต่างจังหวัด
ทะเบียน
กรุงเทพฯ
ทะเบียน
ต่างจังหวัด
ทะเบียน
กรุงเทพฯ
ทะเบียน
ต่างจังหวัด
เอเชีย 100,000 7,200 6,800 7,600 7,200 6,800 6,400
200,000 8,000 7,600 8,400 8,000 7,800 7,400
300,000 8,800 8,400 9,200 8,800 - -
ยุโรป 100,000 7,600 7,200 8,000 7,600 7,200 6,800
200,000 8,400 8,000 8,800 8,400 8,200 7,800
300,000 9,200 8,800 9,600 9,200 - -

เงื่อนไขการรับประกันภัยรถยนต์ Car Protect ประเภท 2+ และ 3+
 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (รถเอเชีย และยุโรป)
  1.1 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110, 120 เท่านั้น)
  1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 320 เท่านั้น) ไม่รวมกระบะติดคอก โครงเหล็ก
 2. มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ
 3. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย
  3.1 Car Protect 2+ รับประกันภัยไม่เกิน 25 ปี
  3.2 Car Protect 3+ รับประกันภัยไม่เกิน 25 ปี
 4. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราอัตราคงที่ (เบี้ยประกันภัยราคาเดียวกันทั้งงานใหม่และงานต่ออายุ)
 5. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตฐานที่มีการติดตั้งมาจากโรงงานหรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ เฉพาะล้อแม็กซ์,เครื่องเสียง, โทรทัศน์ติดรถยนต์, กล้องติดรถยนต์, สปอล์ยเลอร์, ฟิล์มกรองแสง ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท (วงเงินคุ้มครอง รวมอยู่ในทุนประกันภัยแล้ว)
 6. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ Supercar รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิด และรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรือ Test drive ทุกกรณี
 7. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความเย็น สีชนิดพิเศษ เคฟล่า สติ๊กเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสีทุกชนิด

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 3


ความคุ้มครอง (หน่วย : บาท) Car Protect 3 (ไม่จำกัดอายุรถ)
(รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง/รถเก๋ง, รถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง/รถตู้,รถยนต์บรรทุก/รถกระบะ)
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ต่อคน 500,000
10,000,000
ต่อครั้ง
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อครั้ง 1,000,000
2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
   2.1 เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถแจ้งคู่กรณีได้
   2.2 เนื่องจากภัยน้ำท่วม
   2.3 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้
ไม่คุ้มครอง
3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม
   3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) 
   3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) 
   3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03)
100,000 (7/ 12/ 3 คน)
100,000 (7/ 12/ 3 คน)
300,000
4. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
    เงินชดเชยค่าเดินทางกรณีรถยนต์สูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง
10,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร / ปี (หน่วย : บาท)
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง / รถเก๋ง (110) รถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง / รถตู้ (210) รถยนต์บรรทุก / รถกระบะ (320)
1,800 4,000 2,700

เงื่อนไขการรับประกันภัยรถยนต์ Car Protect ประเภท 3
 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย
  1.1 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110 เท่านั้น)
  1.2 รถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 210 เท่านั้น)
  1.3 รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 320 เท่านั้น)
 2. ไม่จำกัดอายุรถยนต์ที่รับประกันภัย
 3. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราอัตราคงที่ (ไม่มีส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุ)
 4. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ Supercar รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรนทุกชนิดและ รถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ Demo หรือ Test drive ทุกกรณี
 5. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความเย็น สีชนิดพิเศษ เคฟล่า สติ๊กเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสีทุกชนิด

ข้อควรทราบ
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น

 • รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันวินาศภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์