ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถเก่า เราแคร์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถเก่า เราแคร์

ดูแลรถเก่าคู่ใจ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองครบถ้วน ดูแลรถคู่ใจ อายุ 11-15 ปี
checkimg
อุ่นใจด้วย TIP Smart Assist ที่เป็นมากกว่า Surveyor ที่มีจิตอาสาพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน
checkimg
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 100,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถเก่า เราแคร์

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
สำหรับรถยนต์เก๋ง, กระบะ 4 ประตู (รหัส 110)
อายุรับประกันรถยนต์ 11-15 ปี
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ตามทุนประกัน
ความเสียหายต่อรถยนต์จากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ) ตามทุนประกัน
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 500,000 บาท/คน
1,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน
ร.ย.02 การประกันค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน
จำนวนที่นั่ง 7 คน

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ :

 1. รับประกันภัยสำหรับรถยนต์อายุ 11 - 15 ปี และซ่อมอู่เท่านั้น เบี้ยประกันภัยดังกล่าวสำหรับลูกค้าใหม่ บมจ. ทิพยประกันภัย และในปีต่ออายุทางบริษัทฯ จะพิจารณาตามประวัติของลูกค้าแต่ละราย
 2. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
 3. กำหนดทุนประกันภัย 80% ของราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
 4. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม คือ สติกเกอร์, สติกเกอร์แร็ปสีรถ, ฟิล์มกันรอย, เคลือบเซรามิกส์, เคลือบแก้ว และ Kevlar (เคฟลาร์)
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกคัน
 6. กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว
 7. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสม
 8. คุ้มครองเฉพาะรถลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
ข้อควรทราบ 
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์