เรื่องเด่น

โปรสุดคุ้ม !! ซื้อประกันฯรถยนต์ ชั้น 1 (TIP Best drive, TIP อัพทูไมล์, และ TIP Lady) คู่กับประกันฯ รถยนต์ภาคบังคับ

อัพเดทวันที่ 24 มิ.ย. 2567

โปรสุดคุ้ม !! ซื้อประกันฯรถยนต์ ชั้น 1 (TIP Best drive, TIP อัพทูไมล์, และ TIP Lady) คู่กับประกันฯ รถยนต์ภาคบังคับ
รับฟรี: ประกันอุบัติเหตุ (Personnel Assurance) ของ บมจ.ทิพยประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข สิทธิพิเศษ

ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1*
(TIP Best drive, TIP อัพทูไมล์, และ TIP Lady)

Tip Best Drive
คลิก


Tip อัพทูไมล์
คลิก


Tip Lady
คลิก

ลูกค้าซื้อประกันฯรถยนต์ ภาคสมัครใจประเภท 1 
คู่กับ 
ประกันรถยนต์ภาคบังคับ 
ฟรี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนาน 60 วัน
ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ**

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
คลิก

หมายเหตุ : *ภาคสมัครใจ ประเภท 1 (TIP Best drive, TIP อัพทูไมล์, และ TIP Lady)

                **ภาคบังคับ “ประกัน พรบ.” เป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ. 2535)

เงื่อนไขแคมเปญ

  1. สำหรับลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามเงื่อนไขตารางข้างต้นผ่านช่องทางสาขาของธนาคารและรับสิทธิ์ฟรีประกันอุบัติส่วนบุคคล 60 วัน
  2. รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่จะมอบเป็นสิทธิพิเศษ ดังนี้
ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1) จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
   ไม่รวมถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
2.การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากถูกฆาตกรรม
  ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000
3.ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
  (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย)
5,000

2.1 แผนประกันภัยโครงการนี้ ผู้รับสิทธิ์ต้องมีอายุ 20 ปี ถึง 70 ปี (ปีพ.ศ.ปัจจุบัน ลบ ด้วยปีพ.ศ.เกิด) ณ วันที่ ลงทะเบียนรับสิทธิ์
2.2 ระยะเวลาประกันภัย  60 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเมื่อได้รับข้อมูลการลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว
2.3 ผู้เอาประกันภัย รับสิทธิพิเศษ ได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์
2.4 ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงินสดหรือขอคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

    3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงินสดหรือขอคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
    4. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.ทิพยประกันภัยกำหนด


ข้อควรทราบ

  1. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  2. รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย  
  3. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  5. ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์