ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 อัพทูไมล์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 อัพทูไมล์

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่เลือกจ่ายค่าเบี้ยประกันฯ
ได้ตามระยะไมล์ที่ใช้จริง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
รวมถึง รถยนต์ที่สูญหายและไฟไหม้
checkimg
เหมาะกับลูกค้าใช้รถน้อย มีรถหลายคัน
ใช้รถประจำตำแหน่ง หรือขนส่งสาธารณะเป็นหลัก
checkimg
เบี้ยประกันถูกกว่าประกันชั้น 1 ทั่วไป
ตามปริมาณการใช้รถที่น้อยกว่า
checkimg
สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มระหว่างปีได้ในราคาเป็นมิตร
checkimg
ใช้ความคุ้มครองตามระยะทางไม่หมด สามารถนับทบระยะทางไปในปีต่ออายุได้
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT และ ช่องทางสาขาของธนาคารได้แล้ววันนี้

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 อัพทูไมล์
แผนประกันและความคุ้มครอง
ซ่อมอู่เท่านั้น
1. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
1 –10 ปี
  ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ตามทุนประกันภัย
  รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุนประกันภัย
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
500,000 /คน
10,000,000 /ครั้ง
  ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
1,000,000 /ครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
100,000 /คน
  ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
100,000 /คน
  ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 /ครั้ง
จำนวนที่นั่ง
ไม่เกิน 7 คน

หมายเหตุ รถยนต์กลุ่ม 110 ได้แก่ กระบะ 4 ประตู รถยนต์กลุ่มรถอเนกประสงค์ (SUV) รถยนต์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ไม่เกิน 7 ที่นั่ง รวมทั้งรถยุโรป

การซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมระหว่างปี

 1. การซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมระหว่างปี ควรแจ้งซื้อเพิ่มเติมก่อนระยะไมล์เดิมจะหมด
 2. ในกรณีใช้ไมล์ที่ซื้อเพิ่มเติมระหว่างปีไม่หมด จะทบระยะไมล์ได้ก็ต่อเมื่อทำการต่ออายุโดยต้องซื้อแผนหลักก่อน
 3. หากระยะไมล์ถึงกำหนดก่อนวันสิ้นสุดความคุ้มครอง แต่ไม่มีการซื้อไมล์เพิ่มเติม ถือว่ากรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครอง

 เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

 1. รับประกันภัยสำหรับรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี และซ่อมอู่เท่านั้น
 2. เบี้ยประกันภัยที่เสนอคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่าย
 3. การกำหนดทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด ณ วันขอเอาประกัน
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถและถ่ายภาพเลขไมล์ทุกครั้งก่อนรับประกันภัย
 5. กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสม
 7. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 อัพทูไมล์ ไม่สามารถแจ้งยกเลิกได้ในทุกกรณี
 8. รับประกันภัยเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น กรณีเป็นลูกค้าเดิม หากต้องการเปลี่ยนแบบมาใช้ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 อัพทูไมล์ ต้องเป็นลูกค้าประวัติดี หรือเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาเห็นชอบเป็นการเฉพาะราย

ข้อควรรู้

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548