เรื่องเด่น

พลิกเงินออมให้งอกเงยด้วย เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน 9 เดือน

อัพเดทวันที่ 11 เม.ย. 2567


ประเภทเงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ยต่อปี
เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน 1.60%* 
เงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน 1.90%*

เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 ถึง 12 มิ.ย. 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการรับฝาก

  • เปิดรับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย และผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ), นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สมาคม, มูลนิธิ, สภากาชาดไทย, วัด เงินศาสนสมบัติกลาง ศาล ศาลเจ้า สำนักปฏิบัติธรรม โบสถ์ มัสยิด, สถานศึกษาของเอกชน, องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ, นิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร) และหน่วยงานราชการ(สถานศึกษาของรัฐบาล, อบต., อปท.)
  • เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน และเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 ถึง 12 มิ.ย. 67 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) เมื่อครบกำหนดฝากจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน และเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากประจำ 3 เดือนเป็นไปตามประกาศ ณ ขณะนั้น โดยยังคงใช้สมุดบัญชีเดิม และเลขที่บัญชีเดิม
  • กรณีถอนก่อน 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • กรณีถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป จะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  • ห้ามนำเงินฝากไปค้ำประกันสินเชื่อ หรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อ และห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฏหมาย
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ดาวน์โหลด

SalesSheet_EN_FDSpecial 9M 1 May 2024
SalesSheet_EN_FDSpecial 9M 1 May 2024  
(0.18 MB) PDF
SalesSheet_TH_FDSpecial 9M 1 May 2024
SalesSheet_TH_FDSpecial 9M 1 May 2024  
(0.26 MB) PDF
Product catalog_FD Special 5M+9M
Product catalog_FD Special 5M+9M  
(0.00 MB) PDF
SalesSheet_TH_FDSpecial 5M 1 May 2024
SalesSheet_TH_FDSpecial 5M 1 May 2024  
(0.21 MB) PDF
SalesSheet_EN_FDSpecial 5M_1 May 2024
SalesSheet_EN_FDSpecial 5M_1 May 2024  
(0.18 MB) PDF