เรื่องเด่น

ประกันอุบัติเหตุ PA ใจกว้าง ผ่อนได้

อัพเดทวันที่ 12 มิ.ย. 2567

ความคุ้มครองแบบใจกว้าง กับประกันอุบัติเหตุ PA ใจกว้าง
พร้อมโปรฯ ผ่อน 0% นาน 3 เดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม –30 กันยายน 2567 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ผลิตภัณฑ์ร่วมรายการ รายละเอียด


ประกันอุบัติเหตุ (PA ใจกว้าง)
ทุกแผนประกันภัย 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ คลิก

รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต KTC 0%
ระยะเวลานานสูงสุด 3 เดือน

คำเตือน สำหรับการผ่อนชำระค่าเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต KTC
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 0% เมื่อลูกค้าชำระเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ 


เงื่อนไขแคมเปญ

  1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย อุบัติเหตุ PA ใจกว้าง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  2. ทำรายการซื้อผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาแคมเปญ  โดยความคุ้มครองของกรมธรรม์ยังคงต้องมีผลบังคับเท่านั้น
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ของรางวัล และรายละเอียดต่างๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน ผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก และ สามารถสอบถามรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติม  โทร. 02-611-4000 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของเป็นที่สิ้นสุด
  4. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย กำหนด     

ข้อควรทราบ

  1. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  2. รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
  3. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
  4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันวินาศภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์