เรื่องเด่น

ฟินทุกการช้อปไอเทมบิวตี้และไลฟ์สไตล์ ที่ FIRSTER BY KING POWER

อัพเดทวันที่ 26 พ.ย. 2566

บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play และ Krungthai Travel Card เมื่อซื้อสินค้าในกลุ่ม Beauty และ Lifestyle และชำระผ่านบัตรฯ ที่เว็บไซต์ www.firster.com หรือแอปพลิเคชัน FIRSTER BY KING POWER ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67


รับส่วนลดสูงสุด 15%

โค้ดส่วนลด KTB15

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card  หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 00:01 น.  วันที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 23.59 น. ตามเวลาประเทศไทย (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) โดยลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลด 15% (“โค้ดส่วนลด”) ไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำ เมื่อซื้อสินค้าที่ www.firster.com หรือ แอปพลิเคชัน FIRSTER BY KING POWER เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • ลูกค้าจะต้องทำการ Log in เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.firster.com หรือ แอปพลิเคชัน FIRSTER BY KING POWER ก่อนการสั่งซื้อสินค้าโดยจะต้องระบุโค้ดส่วนลดตามที่ธนาคารกำหนด ในช่องกรอกโค้ดส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card  หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท
 • ธนาคารไม่จำกัดสิทธิ์โค้ดส่วนลด ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • แบรนด์สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ LAKA, THE LABATORIAN, MEDILEEN, LA GLACE, BBIA, BARENBLISS, Y.O.U, 2P ORIGINAL, SONOS, APPLE, DEVIALET, SONY PLAYSTATION, KEF, INSTAX FUJIFILM, GOPRO, SUUNTO, NINTENDO, NINEBOT, NINEBOT by SEGWAY, NINEBOT GOKART, DYU, AIRWHEEL, IQAIR, GARMIN, NEOLUTION, ON, 100 PIPERS, AMBROSE WINES, BALLANTINE'S, BANGKOK BEER, BOTTEGA, CHALONGBAYRUM, CHANDON, CHIVAS REGAL, DUTY PAID LIQUOR, DUTY PAID WINE, GLENFIDDICH, HONG THONG, JACK DANIEL, JOHNNIE WALKER, MERIDIAN, PENFOLDS, PHRAYA, SANG SOM, TANQUERAY, WINE GALLERY, HYPERICE, BOSE, B&W, RALLY MOVEMENT, BE@RBRICK, REGENCY
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด โอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม ใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่น หรือใช้ร่วมกับส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดจะเป็นไปตามที่ FIRSTER BY KING POWER  กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากธนาคารมิได้ส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้า หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับ FIRSTER BY KING POWER เองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติ และดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคาร และ FIRSTER BY KING POWER ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินหากมีการยืนยันการซื้อสินค้ากับ Firster เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชย ทดแทน หรือคืน โค้ดส่วนลด หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในทุกกรณี
 • ธนาคาร และ/หรือ FIRSTER BY KING POWER ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ไมว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าโดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 10 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือ เว็บไซต์ของ  FIRSTER BY KING POWER หรือช่องทาง อื่นตามที่ธนาคาร และ/หรือ FIRSTER BY KING POWER  กำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคาร และ/หรือ FIRSTER BY KING POWER ไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือ FIRSTER BY KING POWER ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขอื่นๆ ไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card  หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 , สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ที่  FIRSTER BY KING POWER Call Center โทร. 02-677- 8799 (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ Email: support@firster.com

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก