เรื่องเด่น

ขอเชิญร่วมบุญชำระหนี้สงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

อัพเดทวันที่ 19 มิ.ย. 2567


ขอเชิญร่วมบุญชำระหนี้สงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

พร้อมตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ให้ชุ่มชื่นจิตใจ ชีวิตสว่างไสว ด้วยการชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายในวัด


การชำระหนี้สงฆ์นั้น เป็นการทำบุญเพื่อช่วยเหลือวัด พระสงฆ์ ในการชำระค่าไฟ ค่าน้ำ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ได้ใช้ไปเพื่อประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกช เพื่อเป็นการลดภาระให้กับทางวัดในการจัดหาทุนทรัพย์มาชำระ เป็นการทำบุญที่ทำให้ผู้ทำบุญรู้สึกชุ่มชื่นจิตใจ เริ่มต้นทำกิจการต่างๆ ด้วยความสว่าง สดใสได้อีกทางหนึ่งด้วย

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดสลัก ตามหลักฐานที่พบ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2228 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา ต่อมา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล วังหน้าในรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อ พ.ศ.2326 มีพระศรีสรรเพชญ์ เป็นพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 5.16 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท วังหน้าในรัชกาลที่ 1 ทรงให้ความเคารพศรัทธาสูงสุด ปัจจุบันวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร มีอายุกว่า 338 ปี


ผ่านการสแกน QR e-Donation เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง ไม่ต้องเก็บเอกสารใบอนุโมทนา และลดหย่อนภาษีได้ทันที
หรือ ท่านสามารถโอนเงินร่วมบุญได้ที่ เลขที่บัญชี 981-4-92361-3 ชื่อบัญชี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร
(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ข้อมูลการทำบุญจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี)