เรื่องเด่น

โอนเงินต่างประเทศค่าธรรมเนียมเพียง 99 บาทต่อรายการ พิเศษ รับคูปองส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท

อัพเดทวันที่ 26 เม.ย. 2567

โอนเงินต่างประเทศที่กรุงไทย

ถูก - ค่าธรรมเนียม 99 บาท/รายการ เมื่อโอนเงินต่างประเทศ บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT รองรับ 4 สกุลเงิน 4 ประเทศ ปลายทาง (สหรัฐอเมริกา - USD, สหราชอาณาจักร – GBP, สิงคโปร์ – SGD, ฮ่องกง – HKD) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67
เร็ว - ปลายทางรับเงินเข้าบัญชีเร็ว
เรทดี – เมื่อโอนออกจาก Krungthai Travel Card บนแอปฯ Krungthai NEXT
มั่นใจ – รับสลิปอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานการโอน


พิเศษ! รับคูปองส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการโอนเงิน ที่ LINE Krungthai Connext หรือ เมนูโปรโมชันบนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT และทำรายการโอนเงินต่างประเทศ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

ลงทะเบียนฟรี
ผ่าน LINE
ลงทะเบียนฟรี
ผ่าน Krungthai NEXT


ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมรับคูปองส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท

1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่าน LINE Krungthai Connext

1. พิมพ์ข้อความลงทะเบียนโอนเงินต่างประเทศ
หรือ Register โอนเงินต่างประเทศ
2. กด “ลงทะเบียนรับสิทธิ์” ใต้ภาพ

3. ได้รับข้อความกลับทาง LINE
“คุณลงทะเบียนร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว"
2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ผ่าน เมนูโปรโมชันบนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

1. กดที่ภาพรายการส่งเสริมการขาย
ในแอปฯ Krungthai NEXT
2. กดปุ่ม
“ลงทะเบียน”

3. ได้รับการยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ
3. ทำรายการโอนเงินต่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXTข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

โอนเงินต่างประเทศที่ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียม 99 บาท

 • ให้บริการสำหรับลูกค้าของธนาคารกรุงไทยประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา เท่านั้น
 • กรณี โอนเงินต่างประเทศ บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT รองรับ 4 สกุลเงิน 4 ประเทศปลายทาง ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา-สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ,ประเทศอังกฤษ-สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) ,ประเทศฮ่องกง-สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ,ประเทศสิงคโปร์-สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) ด้วย Krungthai Travel Card และ Inter Wallet จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท ด้วยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) บัญชีเงินฝากสกุลบาท (CASA) จำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท รับสิทธิ์ค่าธรรมเนียม 99 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567 เงินจะเข้าบัญชีปลายทางประมาณ 1-2 วันทำการ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการดำเนินการของธนาคารปลายทาง
 • ยกเว้นค่า Commission in Lieu ของบัญชี FCD (กรณี โอนออกไปต่างประเทศ ผ่านระบบ WARP บนแอปฯ Krungthai NEXT)
 • กรณี โอนผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ รองรับ 7 สกุลเงิน 41 ประเทศปลายทาง [สหภาพยุโรป (EUR), ออสเตรเลีย (AUD), แคนาดา (CAD, สหรัฐอเมริกา (USD), สหราชอาณาจักร (GBP), สิงคโปร์ (SGD), ฮ่องกง (HKD)] ค่าธรรมเนียมเพียง 299 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567 เงินจะเข้าบัญชีปลายทางประมาณ 1-2 วันทำการ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการดำเนินการของธนาคารปลายทาง
 • ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์โอนไปต่างประเทศ เพื่อการลงทุนทุกกรณี ไม่สามารถทำการโอนเงินด้วยตนเองผ่าน Krungthai NEXT ได้ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบ SWIFT โดยยื่นเอกสารที่สาขาธนาคารเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมยื่นเอกสารประกอบในการทำธุรกรรมตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกกรณี
 • ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์โอนไปต่างประเทศ เพื่อการโอนเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศ ไม่สามารถทำการโอนเงินด้วยบริการ Krungthai WARP ทุกช่องทาง อนุญาตให้ลูกค้าสามารถทำการโอนเงินเพื่อเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT ที่สาขาของธนาคารเท่านั้นโดยต้องยื่นเอกสารประกอบทุกรายการ
 • เมื่อทำรายการสำเร็จแล้วลูกค้าไม่สามารถแก้ไขรายการ หรือ ยกเลิกรายการได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับปลายทางเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือธนาคารปลายทางปฏิเสธไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามและต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าด้วยยอดเงินที่ได้รับคืนภายหลังการหักค่าดำเนินการจากธนาคารปลายทาง และคืนเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนรับซื้อของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารคืนเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย

คูปองส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท

 • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น เพื่อมอบเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ “ลงทะเบียน” รับสิทธิ์ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext หรือ เมนูโปรโมชันบนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการโอนเงินต่างประเทศผ่าน Krungthai NEXT (“ลูกค้า”) ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. - 29 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (11 สัปดาห์) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท (“คูปองส่วนลด”) ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • จำกัดสิทธิ์การรับคูปองส่วนลด Shopee จำนวน 100 สิทธิ์แรกต่อสัปดาห์ หรือจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 1,100 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยจะนับสิทธิ์ใหม่ทุก ๆ วันอาทิตย์ของสัปดาห์ ดังนี้
  • สัปดาห์แรก นับสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น.
  • สัปดาห์ที่สอง นับสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น.
  • สัปดาห์ที่สาม นับสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น.
  • สัปดาห์ที่สี่ นับสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.01 น.
  • สัปดาห์ที่ห้า นับสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.01 น.
  • สัปดาห์ที่หก นับสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.01 น.
  • สัปดาห์ที่เจ็ด นับสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.01 น.
  • สัปดาห์ที่แปด นับสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 00.01 น.
  • สัปดาห์ที่เก้า นับสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 00.01 น.
  • สัปดาห์ที่สิบ นับสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 00.01 น.
  • สัปดาห์ที่สิบเอ็ด นับสิทธิ์วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 00.01 น.
 • จำกัดสิทธิ์การรับคูปองส่วนลด Shopee 1 สิทธิ์/ลูกค้า/เดือน สูงสุด 3 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจะนับสิทธิ์ใหม่ทุกวันที่ 1 ของเดือน ดังนี้
  • เดือนปฏิทินแรก นับสิทธิ์วันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น.
  • เดือนปฏิทินที่สอง นับสิทธิ์ใหม่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.01 น.
  • เดือนปฏิทินที่สาม นับสิทธิ์ใหม่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 00.01 น.
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext หรือ เมนูโปรโมชันบนแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการโอนเงินต่างประเทศผ่าน Krungthai NEXT
 • ลูกค้าที่มีสิทธิ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข จะได้รับคูปองส่วนลด ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext ของธนาคาร ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน ดังนี้
  • รายการตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลด Shopee ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  • รายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลด Shopee ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
  • รายการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลด Shopee ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2567
 • ในขณะที่ธนาคารทำการส่งคูปองส่วนลด Shopee ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนและใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคารตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ได้รับคูปองส่วนลด และไม่ปิดกั้นการรับข้อความ หากลูกค้าทำคูปองส่วนลด Shopee สูญหาย หรือปิดกั้นหรือลบข้อความ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการชดเชยหรือทดแทนให้ในทุกกรณีคูปองส่วนลด Shopee นี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 • ลูกค้าสามารถกรอกรหัสคูปองส่วนลด Shopee นี้ก่อนทำการชำระเงิน บนแอปพลิเคชัน Shopee ใช้ได้กับสินค้าทุกหมวดหมู่ ยกเว้น สินค้าตั๋วและบัตรกำนัล, นมผงสำหรับเด็กสูตร 1 และ 2, ทองคำแท่ง, ทองคำแผ่น, สร้อยคอทองคำ, แหวนทองคำ, ต่างหูทองคำ, สร้อยข้อมือทองคำ, เพชร, สร้อยคอเพชร, แหวนเพชร, ต่างหูเพชร, สร้อยข้อมือเพชร, และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิกในทุกกรณี จะไม่สามารถขอคืน / ชดเชย ส่วนลดจากมูลค่าของคูปองส่วนลด Shopee ได้
 • คูปองส่วนลด Shopee นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือขอคืนส่วนลดได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • คูปองส่วนลดที่ได้รับสามารถใช้ได้ทันที หรือเก็บไว้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่คูปองส่วนลดนั้น ๆ กำหนด กรณีใช้คูปองส่วนลดไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยคูปองส่วนลดหรือชดเชยด้วยวิธีการอื่นใดให้แก่ลูกค้า
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า/บริการ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีความสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า/บริการดังกล่าว กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และ/หรือ SHOPEE (THAILAND) กำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเงินต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปองส่วนลด Shopee ได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee ผ่านช่องทางแชทบนแอปพลิเคชันตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก