เรื่องเด่น

ยกโบสถ์ ยกชะตาชีวิต วัดใหม่ (ยายแป้น) จ. กรุงเทพ

อัพเดทวันที่ 12 เม.ย. 2567


ยกโบสถ์ ยกชะตาชีวิต วัดใหม่ (ยายแป้น) จ. กรุงเทพ
ร่วมบุญยกโบสถ์ที่สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2314 ให้พ้นจากน้ำท่วม และร่วมบูรณะอุโบสถ เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้กระทำสังฆกรรม

ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านการสแกน QR e-Donation เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง ไม่ต้องเก็บเอกสารใบอนุโมทนา
และลดหย่อนภาษีได้ทันที หรือ ท่านสามารถโอนเงินร่วมบุญ ได้ที่ เลขที่บัญชี 026-0-28013-5 ชื่อบัญชีวัดใหม่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ข้อมูลการทำบุญจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี)วัดใหม่ (ยายแป้น) เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวรัชกาลที่ 3 โดยคุณหญิงแป้น หรือยายแป้น เป็นผู้มีศรัทธาบริจาคที่ดินสร้างวัดมาก่อนหน้านั้น โดยปัจจุบัน พื้นโบสถ์ดังเดิมที่สร้างมาตั้งแต่ปี 2314 ต่ำกว่าพื้นดินที่ถมขึ้นใหม่เพื่อสร้างถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนบางขุนนนท์ราว 1.80 เมตร

ในคราวฝนตกไม่ว่าจะหนักหรือเบาจึงเป็นเหตุให้อุโบสถถูกน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง เป็นเหตุให้พระภิกษุสามเณรต้องลุยน้ำเข้าไปทำสังฆกรรมลำบาก รวมถึงส่งผลให้ ฐานรากบางด้านของโบสถ์ทรุดตัว เพราะช่างสมัยก่อนนำไม้มาตอกเป็นเสาเข็มจึงทำให้ฐานรากไม่แข็งแรงชำรุดตามกาลเวลา จึงทำให้หลังคา ประตู หน้าต่าง และผนังโบสถ์เกิดการบิดรูปเสียหายและเกิดการแตกร้าวพร้อมทั้งทรุดตัวตามจุดต่างๆ