เรื่องเด่น

6 จุดสำรวจภาระหนี้ เคลียร์ตรงจุด หนี้จบไว

อัพเดทวันที่ 18 เม.ย. 2567

6 จุดสำรวจภาระหนี้ เคลียร์ตรงจุด หนี้จบไว

เนื้อหาสำคัญของบทความนี้

 • ประเภทของหนี้: สำรวจประเภทของหนี้ที่เรามีภาระอยู่ว่ามีกี่รูปแบบ
 • หลักประกันสินเชื่อ หรือสินทรัพย์เช่าซื้อ: สำรวจหลักประกัน หรือสินทรัพย์เช่าซื้อ ของหนี้ที่มีภาระอยู่
 • เจ้าหนี้: แบ่งประเภทของเจ้าหนี้ที่เรามีภาระหนี้อยู่ด้วย
 • ยอดหนี้คงเหลือทั้งหมด: ทำลิสต์รายการยอดหนี้แต่ละประเภทออกมาโดยละเอียด
 • เช็คอัตราดอกเบี้ย: จากสัญญาการกู้ที่ได้ทำการกู้ยืม
 • จำนวนที่ผ่อนชำระต่อเดือน: เพื่อให้เห็นรายละเอียดภาระหนี้ต่อเดือน
การสำรวจภาระหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมด เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกก่อนจะเริ่มแก้ปัญหาหนี้ ซึ่งควรเน้นการแจกแจงรายละเอียดหนี้สินออกมา เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สำหรับเนื้อหาครั้งนี้กรุงไทยขอแนะนำ 6 จุดสำรวจภาระหนี้ ที่จะช่วยให้คุณแจกแจงรายละเอียดหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ตรงจุดและเป็นระบบ
 1. ประเภทของหนี้: เช่น หนี้บ้าน หนี้รถยนต์ หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด หนี้ผ่อนชำระสินค้า หนี้นอกระบบ
 2. หลักประกันสินเชื่อ หรือสินทรัพย์เช่าซื้อ: เช่น เงินสด สลากออมทรัพย์ บ้าน อาคาร ที่ดิน รถยนต์
 3. เจ้าหนี้: เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทลิสซิ่งเช่าซื้อ เจ้าหนี้นอกระบบ หรือผู้ให้บืมเงิน เช่น ญาติ เพื่อน เพื่อให้ง่ายต่อการหาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ หรือการหาข้อมูลเพื่อติดต่อขอเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ เนื่องจากมาตรการหรือเงื่อนไขในการช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินอาจมีความแตกต่างกัน ส่วนเจ้าหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบสถาบันการเงิน ต้องบันทึกไว้เพื่อกันลืมสำหรับการขอเจรจาหรือวางแผนจัดการหนี้สินในลำดับต่อไป
 4. ยอดหนี้คงเหลือทั้งหมด: ทำเป็นลิสต์รายการออกมาโดยละเอียด
 5. เช็คอัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยสามารถดูได้จากสัญญาการกู้ หรือใบแจ้งหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ย เราสามารถตรวจสอบและปรับให้เป็นหน่วยเดียวกันเพื่อให้สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เช่น เปอร์เซ็นต์ต่อปี เป็นต้น
 6. จำนวนเงินที่ผ่อนชำระต่อเดือน: เพื่อให้เห็นรายละเอียดภาระการผ่อนหนี้ในแต่ละเดือน อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณจำนวนเงินออมเผื่อฉุกเฉิน จัดทำแผนการใช้เงิน รวมไปถึงการบริหารจัดการเคลียร์หนี้ให้ตรงจุดในลำดับต่อไป
การสำรวจภาระหนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้คุณวางแผนจัดการภาระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

ข้าราชการสนใจสมัคร คลิก

ลูกค้าธนาคารที่เข้าข่ายลูกหนี้เรื้อรังและได้รับการแจ้งเตือน จะได้รับข้อเสนอให้สมัครเข้าร่วมมาตรการเพื่อปิดจบหนี้ เริ่ม 1 เมษายน 2567
หรือสนใจเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center 02 111 1111 กด 99